כש'החברה עסוקים בדברים טובים - חיזוק ועידוד תמיד יועיל 👍👍👍

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: