בימים ההם, בזמן הזה... • כך זה ממש בנט-פרי
  בזמן הזה, עם התקדמות הזמן שאין ברירה מי שצריך אינטרנט, ו -

  בימים ההם

  עם נטפרי זה כמו טרום עידן האינטרנט...

  בנט-פרי אפשר להתנהג בזמן הזה כמו בימים ההם...

  עם נט-פרי אפשר להיות מחובר - , ולהרגיש כבימים ההם...


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: