• כך זה ממש בנט-פרי
    בזמן הזה, עם התקדמות הזמן שאין ברירה מי שצריך אינטרנט, ו -

    בימים ההם

    עם נטפרי זה כמו טרום עידן האינטרנט...

    בנט-פרי אפשר להתנהג בזמן הזה כמו בימים ההם...

    עם נט-פרי אפשר להיות מחובר - , ולהרגיש כבימים ההם...

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: