הקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2. • @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @תנחום
  אבקשך להפסיק לדון פה, בגלל שהדיון פה לא על האם אפשר אלא איך.
  אם אתה סבור שאי אפשר, תחפש במה לומר זאת.

  למה אינכם מתייחסים לרעיון המעשי שהבאתי, של הבקשות במייל (לא הבנתי אם הבקשה להפסיק לדון פה היא רק בקשה או גם הוראה, אם זאת הוראה לא אמשיך לאטריד בל"נ, כי זה אכן לא המקום שלי. אבל אם זאת בקשה, אשמח להבין מדוע).

  @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  נ.ב. בנוסף, אינני מכירך משום מקום, וגם המקום היחיד בו שמעתי ממך הוא דיון זה. איני יודע אפילו אם אתה לקוח נטפרי או רימון.
  עד שאתה מדבר על שאינך נותן בנטפרי אמון בעניין דברם בשם הרבנים, כמנהלי פורום אנחנו צריכים אמון בך בשביל לדעת שאינך חלילה עם מטרות מוסוות, כאשר כל השיח שלך הוא לוחמני, לא מכיר בהיסטוריית העבודות (שים לב בכותרת שזה עדכון משני ומשולש), ובכלל לא "חייב" כלום לבמה שעליה אתה מדבר .

  אם הועברה תחושה שאני מזלזל במנהלי נטפרי, אני מתנצל על כך מקרב לבי, אולי זה קרה בעקבות חום לבי על העניין שעליו דברתי. אני נסיתי לדון לגופם של דברים כפי שאני רואה אותם, מי שחושב אחרת מוזמן להביע את דעתו. ראיתי שכותרת הדיון הוא "הקרב לסגירת ויקיפדיה", והבעתי את דעתי בענין סגירת ויקיפדיה.

  נ.ב. ההאשמה החמורה שכבודו מטיח בי אינה במקומה, ואף פוגענית ואישית. ומכל מקום, הטיעון של 'מטרות מוסוות' הוא כסות עינים לברוח מהתמודדות עם הטענות שהצגתי. הביאו נא את דבר גדולי הדור, ואם הם אכן בהחלט סבורים אחרת - מבטל אני את דעתי בפניהם. • @5566NEWbrs אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @תנחום אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  'הספרים החיצונים' שעליהם מדובר בחז"ל לא מגיעים לרמת הבעייתיות הקיימת בערכים ה'נקיים' בוויקיפדיה.

  איך אתה יודע זאת?

  קראתי את הציטוטים שחז"ל הביאו מהם, ללמדנו מדוע הם אסורים. • @תנחום אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  למה אינכם מתייחסים לרעיון המעשי שהבאתי, של הבקשות במייל (לא הבנתי אם הבקשה להפסיק לדון פה היא רק בקשה או גם הוראה, אם זאת הוראה לא אמשיך לאטריד בל"נ, כי זה אכן לא המקום שלי. אבל אם זאת בקשה, אשמח להבין מדוע).

  נראה שאין לך היכרות (מעמיקה) עם ויקיפדיה, ההצעה הזו לא רלוונטית • @תנחום זאת הוראה. • @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @תנחום זאת הוראה.

  קבלתי, ותודה על ההבהרה הברורה.
  ובכל זאת אני כותב עוד הודעה אחת אחרונה, אחרי שראיתי שאין כאן שום אפשרות של פניה אישית, וזה מאלץ אותי לכתוב בפומבי את מה שרציתי לכתוב באישי. אם כי אנסה לנסח את זה בצורה יותר עדינה, כדי למעט את הפגיעה שהיא יכולה לגרום, אע"פ שיתכן שזה לא יעביר את המסר בצורה הברורה ביותר. כמובן שלא אזכיר את הענין שמאד כואב לי, אותו כבר כתבתי למעלה, כי בעל הבית אינו מרשה.

  לצערי, היחס פה בין אדם לחברו אינו מכבד יתר על המדה (ואף יוצר רושם של סתימת פיות), והייתי מצפה שלפחות בליל עשרה בטבת, בו אנו אבלים על חורבן ירושלים ובית המקדש, היחס יהיה קצת יותר מכבד. • @ראובן ממש לא ניחשתי שאתה יהודה 1. יצא לי לראות עריכות שלך והם מצוינות הן מהבחינה אנציקלופדית והן מהצד הערכי. אם הדעות שהצגת שם היו מתקבלות המכלול היה חרדי יותר • @תנחום
  הבן.
  מאחורי נטפרי ישנם אנשים שמשקיעים בה הרבה מכוחותיהם וזמנם.
  כאשר אתה כותב בסגנון חריף נגד דבר שנעשה בנטפרי, אתה בעצם כותב ומאשים את מנהלי נטפרי, רק שיש מקום לדון אותך לכף זכות שאורייתא קא מרתחא ליה.
  הלוא ידעת עצת החכם דברי חכמים בנחת וגו' וידועים דברי הגר"ח מוולאזין שמעט ענוה מועילה מהרבה קפדנות וכדברי הגמ' גבי הלל ושמאי.
  לגופו של ענין הנידון לסגור את ויקפדיה עלה הרבה פעמים בפורום, אם ברצונך להבין את הנושא פנה באופן אישי למערכת הפניות בנטפרי או ישירות לועדת הרבנים לביצור חומות הדת • @תנחום אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  קראתי את הציטוטים שחז"ל הביאו מהם, ללמדנו מדוע הם אסורים.

  אולי המקום לדיון זה הוא בפורום תורני על איזה ציטוטים אתה מדבר, מה שמובא מספר בן סירא? שמעתי שיש מפרשים שלא על זה מדובר שאין לו חלק לעולם הבא אלא שזה אסור. אבל ספרי מינים עליהם אין חלק לעולם הבא. אני באמת הסתפקתי מה הדין של ויקיפדיה שחלקה נערכת ע"י כופרים במוצהר אבל יש שם גם עורכים שאינם כופרים. בעניין לימוד חכמות חיצוניות עיין בשו"ע יו"ד סימן רמ"ו ברמ"א ס"ד

  ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם ובזה יקנה העולם הזה והעוה"ב אבל לא בלמוד שאר החכמות (ריב"ש סי' מ"ה ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות ובלבד שלא יהיו ספרי מינים וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות • @תנחום אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @תנחום זאת הוראה.

  קבלתי, ותודה על ההבהרה הברורה.
  ובכל זאת אני כותב עוד הודעה אחת אחרונה, אחרי שראיתי שאין כאן שום אפשרות של פניה אישית, וזה מאלץ אותי לכתוב בפומבי את מה שרציתי לכתוב באישי. אם כי אנסה לנסח את זה בצורה יותר עדינה, כדי למעט את הפגיעה שהיא יכולה לגרום, אע"פ שיתכן שזה לא יעביר את המסר בצורה הברורה ביותר. כמובן שלא אזכיר את הענין שמאד כואב לי, אותו כבר כתבתי למעלה, כי בעל הבית אינו מרשה.

  לצערי, היחס פה בין אדם לחברו אינו מכבד יתר על המדה (ואף יוצר רושם של סתימת פיות), והייתי מצפה שלפחות בליל עשרה בטבת, בו אנו אבלים על חורבן ירושלים ובית המקדש, היחס יהיה קצת יותר מכבד.

  תראה משתמשי נטפרי כוללים מגוון רחב מאוד של סוגים ורמות מהכי אדוקים ועד הכי פתוחים
  ובשביל זה צריך לתת את הרמה הכי פתוחה שאפשרי ומי שרוצה יכול לחסום לעצמו מה שרוצה וגם קהילות
  לא ברור מה אתה רוצה? אם אצלך חסום כנראה אצלך השימוש רק למייל אולי גם רו-קו ובנק
  ומי יודע אולי גם 'ויז'
  אלוי ישנם אחרים שיש להם עוד שימושים??? מי יודע לך תדע.. • @תנחום אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  קבלתי, ותודה על ההבהרה הברורה.
  ובכל זאת אני כותב עוד הודעה אחת אחרונה, אחרי שראיתי שאין כאן שום אפשרות של פניה אישית, וזה מאלץ אותי לכתוב בפומבי את מה שרציתי לכתוב באישי. אם כי אנסה לנסח את זה בצורה יותר עדינה, כדי למעט את הפגיעה שהיא יכולה לגרום, אע"פ שיתכן שזה לא יעביר את המסר בצורה הברורה ביותר. כמובן שלא אזכיר את הענין שמאד כואב לי, אותו כבר כתבתי למעלה, כי בעל הבית אינו מרשה.
  לצערי, היחס פה בין אדם לחברו אינו מכבד יתר על המדה (ואף יוצר רושם של סתימת פיות), והייתי מצפה שלפחות בליל עשרה בטבת, בו אנו אבלים על חורבן ירושלים ובית המקדש, היחס יהיה קצת יותר מכבד.

  אינני יודע אם לי הקטן שבכאן, מותר/יש צורך להתנצל בפניך על שהגיעו הדברים לידי כך שיצאת פגוע, סו"ס למנהלינו היקרים שמורה הזכות הבלעדית [ווטו בלע"ז], להחליט שדיון מסויים - הוא אנטי נטפרי, ולבקש להפסיקו, וכמו"כ לדרוש זאת ממאן דהוא שלטעמם מטריל ומטריד [היו כאלה שנאלצו להרחיקם פיזית מרחבי הפורום, ממך רק ביקשו לא להמשך לשכנע לבטל את הרעיון כולו].
  אך אני כן אוזר אומץ לבקש ממך - אל נא תקפיד, ואל ברוחך! כי אנשים אחים אנחנו, ואין ישראל נגאלים אלא כשהם אוהבים זל"ז. ואף אם לא תכתוב בפורום זה עוד, אישית אבקש ממך, אנא! דעתך חשובה ומשפיעה, המשך נא לכתוב בפורומים אחרים פה בנטפרי, והיית לנו לעיניים כפי שיטתך, ולקו מחשבה נוסף..
  האמן לי, זה גם המקום להצהיר [בשם עצמי, אך כמדומני שישנם עוד שיסברו כך]:
  המכלולאים בעם - @מוסיף-והולך , @davidnead ! אף שיש בינינו דעות חלוקות, עדיין אנו רוחשים כלפיכם הערכה ואהדה כנה. פועלכם יקר עד מאד ומועיל לכל הדעות, ומציל ללא ספק רבים מטמטומי ויקיפדיה. קו דק [אמנם] מפריד בינינו ומבטל את יכולתו של החיבור הטהור לדרך משותפת, אך אין זה אומר שזה מפחית מאהבתנו אליכם, אדרבה זה דוקא מדגיש את ייחודיותיה של דרכי עבודות ה' השונות זמ"ז, ומרכיב ביחד כתף אל כתף את לגיונו של מלך.
  "ויהי נעם ה' אלוקינו עליכם, ויה"ר שתשרה ברכה בכל מעשה ידיכם.."!

  החותם בברכת אהבה רבה,
  עברי אנכי. • @magicode
  כאחד שלא נכנס לפורום זה מדי יום, כל האשכולות האלו על הקרב והעדכון וכו', מלאים בויכוחים הלוך וחזור בין חברי הפורום, וכדי לקבל תמונה ברורה איך התחיל ואיפה אוחזים, מה זה הסיירת, מה זה נקיפדיה, וכו' צריך לקרוא הרבה מוץ, ואשמח אם במקום שכל פעם רק תוסיפו עדכונים, תפתחו אשכול חדש [אולי אפילו שיהיה בהכרזות של המנהלים], כדי שיהיה מובן גם לאנשים שהצטרפו היום לפורום, כי:
  קשה מאוד לקרוא אשכולות , וללקוט מהם פרט ועוללות, אז אם אפשר בהודעה אחת לכלול, עיקרי פרשת ויקפדיה והמכלול, ואשמח אם תהיה נֵאות, לענות בקצרה על השאלות הבאות:
  א] מה הבעיות העיקריות במצב הנוכחי של ויקיפדיה [השאלות כולם מופנות לברר דעת ראשי נטפרי, ולכן אני פונה דווקא ל @magicode או לבאי כוחו, ולא למדברים בשמו, או בשם עצמם, או בשם הבנתם את התורה...]
  ב] לאיזה מצב חשוב שנגיע בעתיד הקרוב, ולמה שואפים להגיע בעתיד הרחוק.
  ג] אלו רעיונות נדחו כבר, ואלו רעיונות קדמו אותנו במשהו

  כמובן שאין כוונתי להציק בשאלות שאתם מעדיפים לא להאריך בהם ולא לפרט, אני מתכוין רק מה שיביא למצד שיקל על כל אחד שנכנס לפורום לעזור.


 • נקיפדיה

  @גבריאל-פולארד ירדת אלינו מעולם האמת??? • ניתן לחוות דעת על ערכים בעזרת התוסף של נטפרי לויקיפדיה.
  אני מציע להוסיף בתוסף אפשרות "האם הגעת לערך בעקבות צורך חשוב במידע המצוי בו" דבר זה יכול להועיל לדעת אילו ערכים הציבור צריך יותר. • @magicode אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @davidnead
  אתה טוען שהמכלול רוצים להקים בשורה אחרונה אנציקלופדיה שמתאימה למגוון קהלים.
  חרדים. נטפרים. חרדי לייט. חרדי מודרני. חילוני. ?
  תאכלס אין לנו בעיה עם זה. רק דרישה אחת.
  כל סוג של אנציקלופדיה בסאב דומין שונה. למשל נטפרי ב netfree.hamiclol.org.il וכן על זה הדרך.
  נכון זה נהיה מסובך? אתה תשקיע את העבודה שלך ליצור 200 אלף ערכים לפני 5 סגנונות? זה לא יהיה לעולם. לכן לא משנה כמה תצהיר בפועל זה יהיה יצור כלאים מוזר. שלא מתאים לאף אחד.
  בשביל להצליח צריך להתמקד. קודם עושים משהו אחד טוב אחרי זה גודלים. שאנחנו אומרים מתאים לנטפרי אנחנו מתכוונים מתאים לכמעט כל החרדים. וזה הדרישה הכי גדולה כרגע. לא מבחינת נטפרי מבחינת הציבור החרדי. וצריך קודם צריך לסיים עם זה. אחרי זה לדאוג לחילונים.
  גם שאני הקמתי את הסינון רציתי לתפוס הכל, תכננתי לעשות סינון תמונות אנושי עם דרגות שיתאים גם לחילונים. וגם לחרדים שאין להם בעיה לראות תמונות נשים (בזמנו הייתי גולש בסינון אחר וראיתי את העולם אחרת). @GolanArt שכנע אותי שזה לא נכון.
  הוא אמר לי שאני יסתבך עם זה לך תסביר לגויים מה זה צניעות. הוא אמר לי תלך על פשוט כן ולא. אישה תחסום לגמרי. בהתחלה לא אהבתי את הרעיון אבל נוחכתי לדעת שהתמונות עם הנשים באינטרנט בפועל לא נצרכות ואפשר לחיות בלי זה. וזה ברוך השם הצליח בסוף.
  כמה שיותר פשוט כמה שיותר קטן יש לך סיכוי להצליח. ותמיד תמיד יש את האופציה להקים אתר לחילונים לא צריך להילחץ מזה.

  @magicode סליחה שאני מתערב באמצע דיון מעמיק
  אני לא קראתי כאן רוב התגובות. חוץ מכמה תגובות. וזה אחד מהם.
  ענין התמקדות הוא מאוד חשוב.
  לפני כמה שנים היה חברה מתחרה לIKEA בשם KIKA
  תוך שנה בערך קרסה וסגרה את החנות.
  בזמנו שמעתי מאיזה איש מקצוע חשבו מאוד במשק שמבין בתהליכים בשוק הזה, שהסביר שהבעיה שלהם היתה שהם ניסו להתמקד לכל הלקוחות, גם אנשים שרוצים לקנות דברים באיכות גבוהה וגם כאלה שמעדיפים דברים פשוטים.......
  מה שקרה שמי שמחפש איכות מגיע לשמה ורואה זבל ואז הוא אומר שכנראה הכל זבל וזה לא המקום המתאים אלי...... וכן להפך מי שמחפש דברים פשוטים ורואה דברים יקרים מבין שזה לא מקומו ואז נשאר החנות ריקה
  בכל תחום יש להתמקד ורק ככה אפשר להצליח...... ואגב, אותו דבר בעבודת ד', מי שמחפש לקחת הכל ולהפוך ביום אחד לגדול הדור בכל הנהגות, אולי יהיה גדול הדור ליום אחד........... • יש חדש בענין? • חלש המכלול הזה בנתיים חיפשתי כרגע את מלאכת האורג והעושה שתי בתי נירין בניר ומצאתי רק בויקיפדיה
  אני אפ' לא רוצה להיכנס אני לא מעוניין ללמוד מס"ת שכותבו... מה עושים איפה עוד אני יכול למצוא מידע בסיסי בענין אולי מישהו רטצה להסיר לי לא מויקפדיה מה זה העושה שתי בתי נירין בניר בקרוס בנפה בכברה ובסל?
  אולי מישהו יודע אם יש קהתי או שוטנשטיין ברשת?


 • נקיפדיה

  @דברים-בטלים פורום לתורה. • @יותר אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  נ.ב. גילוי נאות, לי אישית אין בעיה בויקי כפי שהיא כיום
  גילוי נאות אני משתמש הרבה בויקיפדיה ולא נתקלתי בבעיות לא יודע מה היה לאחרים • @חכם נכתב בראש גילוי נאות יותר שויקיפדיה הוא כס"ת שכותבו....
  ואתה יכול לעיין בדף שנשלח להידברות בפתיחת ויקיפדיה בנטפרי • @דברים-בטלים אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @חכם נכתב בראש גילוי נאות יותר שויקיפדיה הוא כס"ת שכותבו....
  ואתה יכול לעיין בדף שנשלח להידברות בפתיחת ויקיפדיה בנטפרי

  אינני מתייחס לויקיפדיה כספר תורה...
  ועם כל זה אחרי שימוש רב עדיין לא נתקלתי באיזו בעיה מחפירה מהסוג שבשבילו יש צורך לשדד מערכי תבל...


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: