הקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2. • @957 זה הגדרה לא מדויקת, כי ראשית תלוי איזה עיתון. שנית, בעיתון יומי שמגיע לעיניהם של ילדינו, יש הקפדות רבות שתלויים ברגישות ללבן הטהור והעדין של ילד חרדי, משא"כ בויקיפדיה שמיועד למבוגרים שבינינו.


 • נקיפדיה

  @יהודי-חכם - הכללים שניסחת, מבחינה מעשית (אני לא נכנס להגדרות), תקפים בגדול גם למכלול (ברמת השאיפה לפחות, מובן שכעת מתמקדים בייבוא הקיים והתאמתו ברמת ההכרח, בהמשך עם הזמן כשתגדל הקהילה ויתעסקו בעריכת ערכים שונים יתארכו ויתרבו ערכי הקודש ויקוצצו חלקים לא הכרחיים בערכי החול וכו', תהליך זה כבר קורה בהחלט, אך בינתיים מדובר כמובן על כמות קטנה מתוך הערכים). אבל, כמובן שעל הגדרתם המדוייקת יהיו חילוקי דעות בין אנשים, והדברים יצטרכו הכרעה, אם על ידי הקהילה ואם במקרים מהותיים על ידי ועדת הרבנים.
  רק הסתייגות אחת: יחס "חם" אינו אנציקלופדי, הוא מנוגד לכללים הנוכחיים במכלול. אמנם ייתכן שבמינון מינימלי זה כן יתקבל על ידי הקהילה בבוא הזמן. זה לא עניין של שחור ולבן אלא של העדפה.

  @957 - הפער בין אנציקלופדיה לעיתון יומי כה גדול, שיש מעט מאוד מדדים שאפשר לקחת משם. (מה דעתך למשל על ערכים רפואיים בדברים שאין להם מקום פומבי, ערכים שמופיעים בספרי רפואה חרדיים כולל ובפרט באנציקלופדיה של שטיינברג? יש לי עוד מספיק דוגמאות וסיבות)

  @magicode - כל עוד הדיון הוא ענייני, והוא מתמקד בניתוח מה שקורה בשטח במכלול ובהצעות לגיטמיות לשיפור ולא ברמה האישית או בפסילה - למה שתהיה בעיה לדון? אדרבה, אנו דנים כל הזמן, ומחפשים את הנוסחה האופטימלית. מובן רק שלדעתינו למרות שיש חביבות מיוחדת לחברי נטפרי עדיין לא יהיה משקל לדעתם יותר מאשר לדעות של משתמשים חרדים אחרים, וכשם שדעותיהם וכו'.

  לכולם - יש לקחת בחשבון דבר ששוכחים פה: במכלול לאחר התלבטויות רבות הגענו למסקנה שאין אפשרות לספק את רצון כולם בחדא מחתא (והרי המכלול אינו נטפרי, ואין כל סיבה שבעולם שנדאג לציבור מסויים. מטרתינו היא לדאוג לכל אחד שרוצה ידע נקי, כל עוד זה במסגרת ההשקפה החרדית), ולפיכך עלינו לאפשר גם לאנשים המעוניינים/הצריכים מסיבותיהם ידע יותר רחב ופחות נחוץ לקבל ידע כזה באופן נפרד. ידע זה עדיין יהיה כפוף אותם עקרונות יסוד, אך הוא "ימתח" את המסגרת עד לקצה, כדי לתת מענה לעוד חלק ניכר מהציבור.
  נקודה זו פותרת לא מעט מהקונפליקטים שהועלו פה, כך יהיה קל יותר לקצץ בערכי חול, יהיה קל יותר ללכת לחומרא עם (כדברי @נטפריס ) עקרונות פשוטים וקולעים, ועם צמצום בנושאים רגישים ועוד.
  יש כאלו שיתקוממו על החלוקה כילו ניתן להתיר לקבוצה מסויימת מה שלא נותנים לקבוצה אחרת. הרי איננו מזרוחניקים "ניטרליים" המוכנים לספק לכל אחד מה שמעניין אותו (כמו רימון), מה שאסור (או אפילו לא ראוי) - אסור! ובכן, יש לכתחילה ויש דיעבד. מי חלם לפני 15 שנה להתיר אינטרנט? מי חלם לפני עשר שנים להתיר סמארטפונים? מי חלם לפני 30 שנה להתיר רדיו חרדי? המציאות הוכיחה שאלו הכלים הנכונים להצלת הדור. אינספור אנשים ניצלו על ידי האינטרנט הכשר. (לצערינו הרבה אנשים ממשיכים ליפול על ידי וויקיפדיה הפתוחה גם בחברות הסינון הכשרות - בגלל לחץ הציבור, שלא יפסק עד שיהיה להם תחליף שיהיו מרוצים ממנו). גישה זו והחלטה זו של המכלול נעשתה מתוך התייעצות רצינית עם רבנים וניתן לומר אף הוראה ישירה של רבנים.
  אז חברי נטפרי נוקטים בגישה, שיש בה היגיון רב, האומרת לא עלינו לדאוג לציבור, עלינו לדאוג לביצור חומותינו וליצור לנו את הלכתחילה שבלכתחילה. ובכן חברי נטרפי הללו יתעסקו בחלק הרגיל של המכלול ויבנו אותו לתפארה וממנו יהנו, ואת אותו חלק המסונן מהמכלול אבל אינו נידון לאשפה אלא נגנז עבור הצריכים/רוצים אותו - ישאירו לאחר העוסקים בצרכי ציבור באמונה ובלכלוך ידיהם בדם שפיר ושליא על מנת להציל את הדור.

  אגב, מוצג פה כל הזמן כאילו לכל חברי נטפרי יש קו אחיד - המונח על ידי רבני נטפרי. אני דווקא בין השורות שומע צליל ממש לא אחיד, אלא שהכותבים כנראה אינם יורדים לחילוקים אלו כל עוד לא הגיעו לכך למעשה. כמו כן, אפ אפשר לשאול, מי הם הרבנים? ומה הדעות שהם הביעו לגבי הנושאים הנידונים? • @davidnead אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  מובן רק שלדעתינו למרות שיש חביבות מיוחדת לחברי נטפרי עדיין לא יהיה משקל לדעתם יותר מאשר לדעות של משתמשים חרדים אחרים, וכשם שדעותיהם וכו'.

  אין שום מכנה משותף שונה בין משתמשי נטפרי לבין כלל החרדים.

  ובכן חברי נטרפי הללו יתעסקו בחלק הרגיל של המכלול ויבנו אותו לתפארה וממנו יהנו, ואת אותו חלק המסונן מהמכלול אבל אינו נידון לאשפה אלא נגנז עבור הצריכים/רוצים אותו - ישאירו לאחר העוסקים בצרכי ציבור באמונה ובלכלוך ידיהם בדם שפיר ושליא על מנת להציל את הדור.

  שוב עמדה שגורסת שאינצ' חרדית לא תספק דורש מידע בעל רמה חרדית פחותה או עכ"פ עם צורך בחשיפה מוגברת (על פי הבנתכם). כלומר מי שרמתו הורחנית נמוכה לא ימצא מנוח באינצ' ברמה רוחנית גבוהה. אני מניח אחרת, שגם גירסה חרדית קיצונית יכולה לשמש אינצ' מצויינת לחילוני גמור.
  אולי תוכל להצביע על מידע כל שהוא כדוגמה לדבר לא ראוי שיופיע אצל רמתנו הרוחנית שיחסר לאותם "הצריכים".

  אני אף אעיז לשאול האם אתה חושב שגם אתה עצמך תרגיש "חנוק" בשיטוט בויקיפדיה לפי החזון ההכי חמור, ואם תוכל לנקוב בדוגמאות. זה יהיה בדיוק לב הדיון לכאורה.

  אגב, מוצג פה כל הזמן כאילו לכל חברי נטפרי יש קו אחיד - המונח על ידי רבני נטפרי. אני דווקא בין השורות שומע צליל ממש לא אחיד, אלא שהכותבים כנראה אינם יורדים לחילוקים אלו כל עוד לא הגיעו לכך למעשה. כמו כן, אפ אפשר לשאול, מי הם הרבנים? ומה הדעות שהם הביעו לגבי הנושאים הנידונים?

  הפורום פה פתוח לכתיבה לכל מאן דבעי ובכלל לא בהכרח שמשתתפי הדיון הם עם סינון נטפרי. גם אם כן, מעבר להיותם לקוחות של המיזם המוצלח, הם עצמאיים לגמרי בדעה, ואף אחד לא חשב לדבר בשמם ללא סקר טלפוני מקדים... הרבנים שהורו על פתיחת המערכה סומכים את ידיהם על @magicode (שראה לנכון ליטול עיצה כאן) כך שתוכל לדבר רק על הקו שגיבש/הוא כעת מנסה לגבש.
  הקו האחיד שאתה רואה (אני דוקא לא רואה עדיין 🙂 ) ואתה חושש שיתפצל ויתמוסס לכשיפרטו לכדי מעשה, הוא בדיוק בבסיס הדיון.


 • נקיפדיה

  @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  אין שום מכנה משותף שונה בין משתמשי נטפרי לבין כלל החרדים.

  מכנה משותף שונה? אני מניח שכוונתך שאין הבדל מיוחד. אני גם סבור כך (בגדול), אך זה לא מה שנאמר פה כל הזמן. כל הזמן הכותבים כאן מדגישים כמה צריך להתאים לנטפרי או לקו של נטפרי או למשתמשי נטפרי וכו' ולא צריך לדאוג לאחרים וכו'.

  שוב עמדה שגורסת שאינצ' חרדית לא תספק דורש מידע בעל רמה חרדית פחותה או עכ"פ עם צורך בחשיפה מוגברת (על פי הבנתכם). כלומר מי שרמתו הורחנית נמוכה לא ימצא מנוח באינצ' ברמה רוחנית גבוהה. אני מניח אחרת, שגם גירסה חרדית קיצונית יכולה לשמש אינצ' מצויינת לחילוני גמור.

  ממש כך? לחילוני גמור? למשל, כתיבה על אבולוציה, גיל העולם, וביקורת המקרא? ועבירות מלוכלכות? וסלבריטאיות? כל אלו ערכים לגיטימיים ובעלי חשיבות באנצ' חילונית, ונדרשים על ידי צרכני הידע החילונים.

  אולי תוכל להצביע על מידע כל שהוא כדוגמה לדבר לא ראוי שיופיע אצל רמתנו הרוחנית שיחסר לאותם "הצריכים".

  1. הוזכרו גם ערכים שלא יכולים להיות מוצגים כי הם "רגישים" לא אכנס כאן לדיון רגיש על נושאים רגישים, סף הרגישות עשוי להשתנות אצל אנשים שונים מסיבות שונות. 2. אפנה אותך להודעתו האחרונה של @יהודי חכם, המסביר על הצורך (ההגיוני) בקיצוץ מידע לא נצרך, ולהודעתו של @זהיר המסביר כי לא מה שנראה נצרך בעיני אחד כנראה נצרך בעיני אחר. על דבריהם הגבתי.
   אני מבין שאתה סבור שמה שמתאים לאחד אמור להתאים לכולם. האם הויקיפדיה שבעיני רוחך למשל מעותדת להכיל "דע מה שתשיב לאפיקורס"?
   האם אתה חושב שאנציקלופדיה ברמה רוחנית גבוהה לא תקצץ בשום ידע?

  אני אף אעיז לשאול האם אתה חושב שגם אתה עצמך תרגיש "חנוק" בשיטוט בויקיפדיה לפי החזון ההכי חמור, ואם תוכל לנקוב בדוגמאות. זה יהיה בדיוק לב הדיון לכאורה.

  כנ"ל.

  הקו האחיד שאתה רואה (אני דוקא לא רואה עדיין 🙂 ) ואתה חושש שיתפצל ויתמוסס לכשיפרטו לכדי מעשה, הוא בדיוק בבסיס הדיון.

  אני לא רואה קו אחיד, ממש לא. אני רואה את רוב הדוברים מדברים כאילו יש קו אחיד וכאילו לכולם ברורה מה תהיה המדיניות וההשקפה הנכונה, אך מלבד מה שאחידות זו לא סבירה בעליל - עם התפתחות הדיון מתחילה להיראות אי האחידות (הלגיטימית והסבירה). • @magicode אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  מי שגולש באינטרנט לא כשר לדעתי לא צריך לדאוג לו בכלל קודם שידאג לעצמו.
  צריך לדאוג לציבור ששומע לתורה וחוסם את עצמו כהלכה.

  אבות ב טו
  לא עליך המלאכה לגמור • הפתרון לחוסר אחידות של הכללים הוא פשוט,
  לפצל להגדרות קהילות
  למשל קהילת החוקרים יתכן שצריכים יותר פתוח אבל רוצים שיהיה נקי מאיסורים,
  וזה יכול להיות סגור בקהילה לא של חוקרים וכן עז"ה.. • @957 אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  אני חושב שהקו המנחה יכול להיות
  שהערך יוכל להיות כתוב בעיתון חרדי יומי,

  סתם במחשבה של שניה,
  העתונים לוקחים מכאן, וכאן יעשו כמו העתונים והעתונים מכאן וחוזר חלילה מהיכן יתחיל?
  הייתי ממהר לומר שאתה צודק ברגע הראשון זה נראה נפלא,
  רגע אחרי:
  עתון הוא לא יותר מקריאה, כאן הוא לצורכי עבודה,

  לסיכום: אי אפשר לעבוד עם 'עיתון' וכאן כן אמור להיות ככזה
  בקיצור עיתון זה לקריאה
  כאן לעבודה
  וזה הבדל 'קטן' • @davidnead

  1. קו נטפרי הכונה הנכונות להיות מושלם, זה הכל.

  2. חילוני שרוצה לראות את גיל העולם ויראה את זה אצלנו, אם לדעתו כתבנו שטויות זה עדיין לא נחשב שהסתרנו ממנו מידע כל שהוא. אם קיימים שאלות משמעותיות שמקשות על העובדה שתהיה כתובה שם הם ייכתבו אצלנו לא מדין "דע מה שתשיב" אלא מדין "דע מה שיש". אם יש עובדות שוליות שנשמיט, הוא לא יראה בכך פסול כמו שבאנגלית אין מה שבעברית ולהיפך - היפני מוזמן לללכת לינצ' שמכבדת יותר ונותנת מקום יותר לתרבותו.
   ביקרות המקרא הוא לא ימצא אצלנו, אלא אולי טענות בעלות חשיבות אינצ' שהעלו הטפשים שעסקו בתחום. לא בגלל "דע מה שתשיב", אלא בגלל דע מה שקיים ומה שדנו עליו החוקרים יראי ד'.
   עבירות מלוכלכות וסילברטאים, הם בכלל רשימת המוזיאונים של העיר טוקיו שלצערי ויקפדיה עדיין לא השכילו כמה זה חשוב ולא מצאו לנכון למנות אותם. כלומר אם מגוון האנשים הממוצע שאילהם מיועדת הויקי לעולם לא יצטרכו כזה ערך אין סיבה שייתקיים.
   בשביל להמתיק את המדד, אמשול שהיה ערך בויקי האנגלית שעסק בנתב אינטרנט ומישהו הכניס את כל רשימת הסיסמאות ברירת המחדל של החברות הנפוצות שם, וזה הוסר בגלל שזה לא מידע אניצ' אלא אינפורמטיבי. כל מי שחיפש סיסמא בעתיד חרק שיניו על ההחלטה, אבל עדיין ההחלטה נכונה מאוד.

  3. אכן אני חושב שלא צריך להיות קיצוץ בשום מידע (שזה הצהרה עם חור שהרי יש את חוסר העניין האינצ' דלעיל) ואשמח לשמוע דוגמאות לחריגות, לא מהתחום הרגיש שזה לא חכם להעלות פה, אלא מהתחום של תורה ומדע, אמונה או ביקרות המקרא. על כל דוגמה יש להסביר את החשיבות האינצ' שלה (לא השימושיות), ולצד זאת להסביר מי הפרופיל שיצטער משמעותית מהיעדר המידע הזה.
   אני חושב למשל שאין שום מניעה לכלול כל טענה מדעית גם אם היא בקשויא עצמוה על אמונתנו כי הקושיות כאמור מעולם לא הפריעו לחוקי הטבע להמשיך לעובד, ואמונתנו גם לא תעלב משאלות חזקות. • יש בהחלט התיחסויות מגדולי הדורות האחרונים לשאלות שעלו כאן. אולי @magicode כדאי לפתוח באתר הויקי של נטפרי דף בו החברים יביאו ציטוטים בנושא [מהחזו"א אג"מ ועוד ועוד]. • @מוסיף-והולך אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  1. אמר ראובן אמר כי זה עלול לגרום שמי שלא יהיה מרוצה מכך יעבור לוויקיפדיה. ראובן אמר שזו תופעה שיכולה להיות על ידי כאלו שגולשים באינטרנט לא כשר. 3. אמר magicode כי אין לדאוג לאלו הגולשים באינטרנט לא כשר. 4. אמרתי אני כי דבריו של ראובן תקפים גם לאלו הגולשים באינטרנט כשר.

  לי אין בעייה שגולשים באינטרנט כשר יברחו לויקיפדיה, כל עוד היא תסונן באופן שלא יוכלו לקרוא שם דברים בעייתים. המציאות אינה כך כי אי אפשר לסנן הכל, לכן @ magicode , רוצה לפתוח אנציקלופדיה חדשה. הפתרון הטוב ביותר לדעתי הוא דווקא להשאיר את המצב הקיים ולסנן את המכלול באותה רמה שעד עכשיו סוננה ויקיפדיה. אבל אם רוצים מייד עכשיו נקי, זה לא מספיק על זה לענ"ד אין מענה כי מכל האנציקלופדיות הקיימות בורחים לויקיפדיה. אני לא כל כך מבין בנושא אבל נראה לי שחוץ ממה שאנשים רוצים ידע הם גם רוצים אפשרות עריכה. אם תתן אנציקלופדיה סגורה כמו האנציקלופדיה לבית ישראל זה לא מספיק.
  אתייג גם את @נטפריס ו@יהודי-חכם . • התיוג של @magicode לא הצליח משום מה


 • נקיפדיה

  @ראובן אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  התיוג של @ לא הצליח משום מה

  בגלל שעשית רווח בין ה@ לבין הmagicode. צריך להצמיד את ה@ לניק, ולהרחיק אותו ממילים אחרות.


 • נקיפדיה

  @שלום-עולם אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  הפתרון לחוסר אחידות של הכללים הוא פשוט,
  לפצל להגדרות קהילות
  למשל קהילת החוקרים יתכן שצריכים יותר פתוח אבל רוצים שיהיה נקי מאיסורים,
  וזה יכול להיות סגור בקהילה לא של חוקרים וכן עז"ה..

  אלא ש@נטפריס לא מסכים איתך. הוא סבור שאין מקום לקהילות, וכי מה שמתאים לאחד מתאים לכולם, ואפילו לחילונים. והרי לנו כבר חילוקי דעות המצדיקים קהילה 😉


 • נקיפדיה

  @נטפריס אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @davidnead

  1. קו נטפרי הכונה הנכונות להיות מושלם, זה הכל.

  2. חילוני שרוצה לראות את גיל העולם ויראה את זה אצלנו, אם לדעתו כתבנו שטויות זה עדיין לא נחשב שהסתרנו ממנו מידע כל שהוא. אם קיימים שאלות משמעותיות שמקשות על העובדה שתהיה כתובה שם הם ייכתבו אצלנו לא מדין "דע מה שתשיב" אלא מדין "דע מה שיש". אם יש עובדות שוליות שנשמיט, הוא לא יראה בכך פסול כמו שבאנגלית אין מה שבעברית ולהיפך - היפני מוזמן לללכת לינצ' שמכבדת יותר ונותנת מקום יותר לתרבותו.
   ביקרות המקרא הוא לא ימצא אצלנו, אלא אולי טענות בעלות חשיבות אינצ' שהעלו הטפשים שעסקו בתחום. לא בגלל "דע מה שתשיב", אלא בגלל דע מה שקיים ומה שדנו עליו החוקרים יראי ד'.
   עבירות מלוכלכות וסילברטאים, הם בכלל רשימת המוזיאונים של העיר טוקיו שלצערי ויקפדיה עדיין לא השכילו כמה זה חשוב ולא מצאו לנכון למנות אותם. כלומר אם מגוון האנשים הממוצע שאילהם מיועדת הויקי לעולם לא יצטרכו כזה ערך אין סיבה שייתקיים.
   בשביל להמתיק את המדד, אמשול שהיה ערך בויקי האנגלית שעסק בנתב אינטרנט ומישהו הכניס את כל רשימת הסיסמאות ברירת המחדל של החברות הנפוצות שם, וזה הוסר בגלל שזה לא מידע אניצ' אלא אינפורמטיבי. כל מי שחיפש סיסמא בעתיד חרק שיניו על ההחלטה, אבל עדיין ההחלטה נכונה מאוד.

  3. אכן אני חושב שלא צריך להיות קיצוץ בשום מידע (שזה הצהרה עם חור שהרי יש את חוסר העניין האינצ' דלעיל) ואשמח לשמוע דוגמאות לחריגות, לא מהתחום הרגיש שזה לא חכם להעלות פה, אלא מהתחום של תורה ומדע, אמונה או ביקרות המקרא. על כל דוגמה יש להסביר את החשיבות האינצ' שלה (לא השימושיות), ולצד זאת להסביר מי הפרופיל שיצטער משמעותית מהיעדר המידע הזה.
   אני חושב למשל שאין שום מניעה לכלול כל טענה מדעית גם אם היא בקשויא עצמוה על אמונתנו כי הקושיות כאמור מעולם לא הפריעו לחוקי הטבע להמשיך לעובד, ואמונתנו גם לא תעלב משאלות חזקות.

  אקיצור, כשאתה אומר שזו תהיה אנצ' מעולה גם לחילוני, כוונתך לדעתך, לא לדעת החילוני. לדעתו יש לדברים הללו רמת גבוה של קריטריונים של חשיבות, עד כדי שהסתרת חלקם היא צמצום בהכרת העולם. לא, בהחלט לא כמו רשימת מוזאוני טוקיו. ושוב, לדעת חילוני מצוי. זכותך שדעתך תהיה שונה, אך עליך להבדיל בין דעתך ומה שרצוי בעיניך (ובעיני הרבה, גם בעיני) למה שרצוי בעיני אחרים.

  אני מבין שלדעתך אין בעיה להעלות באנצ' נקיה נושאים ושאלות שעשויים להעלות שאלות באמונה., כל עוד נותנים להם יחס ראוי. אני מסכים איתך, אך נתקלתי בהרבה שלא מסכימים ולא רוצים לקרוא על זה. מעניין מה דעת החברים פה.

  אתה אומר שאתה בדעה שאין צורך לקצץ שום מידע. בפועל אתה בעד לקצץ הרבה, אלא שאתה טוען שאין זה נחשב קיצוץ אלא רף חשיבות שונה בדיוק כמו מוזאוני טוקיו, חזרת על רעיון זה בכמה צורות. אני רואה שכתבת בעצמך שזו הצהרה עם חור. עיקר מה שיקבע את זה זה גודל החור, וזה עשוי לשנות משמעותית את סיכוייה של האנצ' שבעיני רוחך. על ידי אמירה ש"זה לא חשוב לנו" אפשר להוריד חצי ויקיפדיה אם רוצים. אך לדעתי כל מה שמיחד את ויקיפדיה וגורם לה להיות האתר הרביעי בגודלו בעולם, וגם בעיני חרדים - וכמות החרדים שעורכים בויקיפדיה (בלי לספור קוראים) היא עצומה יחסית, ייחודה הוא בכך שהיא מספק את כל הידע, אדם יודע שאם הוא נתקל במושג, הוא ימצא שם הרחבה עליו. אז אם הורדת אותו כי החלטת שזה לא חשוב, אתה אולי צודק, אך להרבה אנשים ככל שהורדת עוד "לא חשובים" כאלו פגמת עוד יותר בתועלתה של הויקיפדיה שלך.

  בשורה התחתונה, אתה אומר שמספיקה אנצ' אחת הטובה לכולם, ומאוד קל וברור בלי דיון מה צריך לכלול בה. ומתברר שאתה מסתמך בזה על לא מעט רעיונות שגם באופן כללי וגם בפריטה לפרטים עשויים להיות מאוד לא מוסכמים. • אז אפשר לסגור רק את הערכים או את הקטעים שבהם מופיע אלפי השנים של בריאת העולם של דמיונותיהם... 😋 וחסל • @davidnead אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  אקיצור, כשאתה אומר שזו תהיה אנצ' מעולה גם לחילוני, כוונתך לדעתך, לא לדעת החילוני. לדעתו יש לדברים הללו רמת גבוה של קריטריונים של חשיבות, עד כדי שהסתרת חלקם היא צמצום בהכרת העולם. לא, בהחלט לא כמו רשימת מוזאוני טוקיו. ושוב, לדעת חילוני מצוי. זכותך שדעתך תהיה שונה, אך עליך להבדיל בין דעתך ומה שרצוי בעיניך (ובעיני הרבה, גם בעיני) למה שרצוי בעיני אחרים.

  "כן נכון" "לא נכון" לא כ"כ יעזור פה. אני כתבתי שהחילוני לא ירגיש וגם לא יאמר שהסתירו מידע אלא יגיד שהויקי הזאת היא של ארץ החרדים. אם אתה אומר "לא נכון", אנא תמחיש את דעתך בבחינת ערכים או רעיונות בהם תוכיח שאני בהכרח יחטא או לחילוני או לחרדי, ולא אוכל לצאת ידי שניהם מבחינת הבעת כל המידע.
  אתה מנסה לסתור את דברי לגמרי מהקצה אל הקצה, כשאתה אומר שהשמטת ערכים בלתי מעניינים לראש החרדי היא ממש הסתרת מידע שאותו חרדי עצמו עלול להצטרך, דבר לא הגיוני לחלוטין. שאלת רוחב ההגדרה ל"רוחב החור" האמור היא משנית לדעתי והיא לא שאלה כ"כ נוראה, אלא גישה די טבעית שתתיישב עם הזמן על איזון די הגיוני.

  בקשר לאלה שלא מכירים בזכות שום מידע מן החוץ בסגנון של עיתון חרדי שלא יכתבו על אתר אינטרנט, אתה טועה בפירשונם. זה לא בגלל גישה שגורסת שיש לשכתב את המציאות, אלא שאין טעם לחשוף כל אדם לכל נושא. ואכן המושג של אינצ' אומר חשיפת כל נושא, ואכן אני חושב שזה נכון שלא כל אחד צריך ויכול לגשת לאינצ', אנו מדברים על אנשי מקצוע שצריכים זאת לפרנסתם או לעיסוקם. אנו עוסקים רק במקרה זה, ולא במיזם יפה שיתאים לכל נערה בת עשר שמחפשת וורטים על פרשת השבוע. • @davidnead
  אתה טוען שהמכלול רוצים להקים בשורה אחרונה אנציקלופדיה שמתאימה למגוון קהלים.
  חרדים. נטפרים. חרדי לייט. חרדי מודרני. חילוני. ?
  תאכלס אין לנו בעיה עם זה. רק דרישה אחת.
  כל סוג של אנציקלופדיה בסאב דומין שונה. למשל נטפרי ב netfree.hamiclol.org.il וכן על זה הדרך.
  נכון זה נהיה מסובך? אתה תשקיע את העבודה שלך ליצור 200 אלף ערכים לפני 5 סגנונות? זה לא יהיה לעולם. לכן לא משנה כמה תצהיר בפועל זה יהיה יצור כלאים מוזר. שלא מתאים לאף אחד.
  בשביל להצליח צריך להתמקד. קודם עושים משהו אחד טוב אחרי זה גודלים. שאנחנו אומרים מתאים לנטפרי אנחנו מתכוונים מתאים לכמעט כל החרדים. וזה הדרישה הכי גדולה כרגע. לא מבחינת נטפרי מבחינת הציבור החרדי. וצריך קודם צריך לסיים עם זה. אחרי זה לדאוג לחילונים.
  גם שאני הקמתי את הסינון רציתי לתפוס הכל, תכננתי לעשות סינון תמונות אנושי עם דרגות שיתאים גם לחילונים. וגם לחרדים שאין להם בעיה לראות תמונות נשים (בזמנו הייתי גולש בסינון אחר וראיתי את העולם אחרת). @GolanArt שכנע אותי שזה לא נכון.
  הוא אמר לי שאני יסתבך עם זה לך תסביר לגויים מה זה צניעות. הוא אמר לי תלך על פשוט כן ולא. אישה תחסום לגמרי. בהתחלה לא אהבתי את הרעיון אבל נוחכתי לדעת שהתמונות עם הנשים באינטרנט בפועל לא נצרכות ואפשר לחיות בלי זה. וזה ברוך השם הצליח בסוף.
  כמה שיותר פשוט כמה שיותר קטן יש לך סיכוי להצליח. ותמיד תמיד יש את האופציה להקים אתר לחילונים לא צריך להילחץ מזה. • @davidnead אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  @שלום-עולם אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  הפתרון לחוסר אחידות של הכללים הוא פשוט,
  לפצל להגדרות קהילות
  למשל קהילת החוקרים יתכן שצריכים יותר פתוח אבל רוצים שיהיה נקי מאיסורים,
  וזה יכול להיות סגור בקהילה לא של חוקרים וכן עז"ה..

  אלא ש@נטפריס לא מסכים איתך. הוא סבור שאין מקום לקהילות, וכי מה שמתאים לאחד מתאים לכולם, ואפילו לחילונים. והרי לנו כבר חילוקי דעות המצדיקים קהילה 😉

  לא אין מחלוקת בינינו. כי אני מדבר על קהילת החוקרים הכי פתוחה. רק בשבילם אנו כאן, שזה ההכרח הדחוף והנחוץ באמת. • הדיון נראה מעניין, אבל מרוב עצים לא רואים את היער, הזכירו כאן הרבה נקודות, בלגאן גדול,
  אם מישהו יעשה סיכום של הויכוחים בלשון ברורה אולי אצליח להבין יותר טוב

  אגב, היה רב חשוב מאוד שטען שהרעיון של אנציקלופדיה חרדית מופרך מן היסוד
  אלו דברי הגה"צ הרב שמשון פינקוס זצ"ל:
  "אינני רוצה לדבר נגד האנציקלופדיה הזו, אך דעו לכם כי להציע אנציקלופדיה ל"בית ישראל" זה כמו "א יידישע גוי"... והרי יהודי אינו גוי, וגוי אינו יהודי". • @חבר-אני-לכל-וגו' אמר בהקרב לסגירת ויקיפדיה. עידכון 2.:

  אגב, היה רב חשוב מאוד שטען שהרעיון של אנציקלופדיה חרדית מופרך מן היסוד
  אלו דברי הגה"צ הרב שמשון פינקוס זצ"ל:
  "אינני רוצה לדבר נגד האנציקלופדיה הזו, אך דעו לכם כי להציע אנציקלופדיה ל"בית ישראל" זה כמו "א יידישע גוי"... והרי יהודי אינו גוי, וגוי אינו יהודי".

  הרב פינקוס אמר שאין כזה דבר אינציקלופדיה לבית ישראל. אינציקלופדיה משמעותה לדעת את העולם וזה גוי, יהודי זה יושב אהלים.
  כולם מסכימים עם הרב פינקוס. כולנו יודעים שיהודי צריך לשאוף להצטמצם ולחיות בד' אמות אף אם זה תיאור שרחוק מחיינו. לחלקנו יש מסביב מי שמונח בתורה יותר ואינו יודע מי הנשיא היום באמריקה.
  מי שצריך אינציקלופדיה, נניח כי הוא איש פרסום וצריך ללמוד על כל מיני מושגים, הוא נזקק לאינציקלופדיה גוייה. אנחנו רוצים לתת לו אחת כזו ללא תקלות ובעיות שיש בויקיפדיה. הוא יודע שהוא יוצא לשדה, והוא יודע שהוא לא באהל, לפי שעה.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: