נמצא הגורם לניתוקים -לא קשור לספק (סים כשר)


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: