אני רוצה לקנות נטסטיק ולהביא אותו לאשתי, ולנתק את החיבור הקווי


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: