אני רוצה לקנות נטסטיק ולהביא אותו לאשתי, ולנתק את החיבור הקווי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: