019 טלזר - מחיר יקר יותר למנויי נטפרי?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: