כל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו


 • מדרש תנחומא פרשת שמיני:
  שלא יטעך יצרך לומר שכל דברים טובים אסר הקב"ה לישראל, אמר הקב"ה כל מה שאסרתי לך התרתי לך כנגדו, כיצד:
  אסרתי לך דם נדה - התרתי לך דם בתולים
  אסרתי לך את הדם - התרתי לך את הכבד שכלו דם
  אסרתי לך את החזיר - התרתי לך את הדג ששמו שיבוטא שהוא דומה לחזיר
  אסרתי לך אשת איש - התרתי לך גרושת איש
  אסרתי לך נכרית - התרתי לך אשת יפת תואר
  אסרתי לך אשת אח - התרתי לך יבמה לאחר מיתתו בלא בנים
  אסרתי לך כלאים - התרתי לך סדין בציצית
  אסרתי לך חלב בהמה - התרתי לך חלב חיה

  (וכעי"ז בילקו"ש שם, ובגמ' חולין קט: עי"ש)

  ואף אנו נענה ונאמר:

  אסרתי לך אינטרנט - התרתי לך נטפרי!!!


 • @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...


 • נקיפדיה

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  ==

  @האברך אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  אסרתי לך נכרית - התרתי לך אשת יפת תואר

  "לא דיברה תורה אלא כנגד יצה"ר"....


 • @האברך אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  מדרש תנחומא פרשת שמיני:
  שלא יטעך יצרך לומר שכל דברים טובים אסר הקב"ה לישראל, אמר הקב"ה כל מה שאסרתי לך התרתי לך כנגדו, כיצד:
  אסרתי לך דם נדה - התרתי לך דם בתולים
  אסרתי לך את הדם - התרתי לך את הכבד שכלו דם
  אסרתי לך את החזיר - התרתי לך את הדג ששמו שיבוטא שהוא דומה לחזיר
  אסרתי לך אשת איש - התרתי לך גרושת איש
  אסרתי לך נכרית - התרתי לך אשת יפת תואר
  אסרתי לך אשת אח - התרתי לך יבמה לאחר מיתתו בלא בנים
  אסרתי לך כלאים - התרתי לך סדין בציצית
  אסרתי לך חלב בהמה - התרתי לך חלב חיה

  (וכעי"ז בילקו"ש שם, ובגמ' חולין קט: עי"ש)

  ואף אנו נענה ונאמר:

  אסרתי לך אינטרנט - התרתי לך נטפרי!!!

  יתכן מה שאמרו בשם הרב אלישיב כאן
  יתכן שיש קשר בין הדברים
  אם כבר אז כבר
  הייתי אומר ב1/2 ציניות
  שאם היו לוקחים 1/2 מהכספים שהשקיעו על 'פגעי הטנולוגיה'
  וקונים 1/2 הודו
  היה על כל יהודי 20 מסננים...
  וכל בעיה הטכנולוגיה היתה נפטרת על אתר!
  רק להעיר בלי לפגוע שיש כאלה.. ש..
  א. לצעוק זה תמיד קל יותר מלפעול למה שצריך.........
  ב. יתכן ואני אומר בזהירות פשוט שמעתי כזו אימרה מסתובבת.. שיש כאלה שמתפרנסים מבעיות.. כך שאיני יודע מה לומר...........


 • @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?


 • @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?

  כבר כתב ע"כ @957 תשובה ברורה, שאין אחריה עוד:
  http://netfree.link/start#/warning-details


 • @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?

  כבר כתב ע"כ @957 תשובה ברורה, שאין אחריה עוד:
  http://netfree.link/start#/warning-details

  הענין הוא כך,
  האם 'לצורך פרנסה' יתיר מאן דהוא לחלל שבת ח"ו לדוגמה? ברור שלא והס מלהעלות על דל שפתינו,
  וכאן כן הותר 'לצורך פרנסה'

  אלא מה ברור לכולם שזה אינו כלחלל שבת, {להבהיר שלא מסונן הרי הוא כן! לכו"ע
  רק לא לצורך זה בגדר אפור
  אבל לצורך פרנסה זה 'הותר!
  ולכן הוא צודק שאסר אינטנט - התיר נטפרי כנגדו!
  ע"כ


 • @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?

  כבר כתב ע"כ @957 תשובה ברורה, שאין אחריה עוד:
  http://netfree.link/start#/warning-details

  הענין הוא כך,
  האם 'לצורך פרנסה' יתיר מאן דהוא לחלל שבת ח"ו לדוגמה? ברור שלא והס מלהעלות על דל שפתינו,
  וכאן כן הותר 'לצורך פרנסה'

  אלא מה ברור לכולם שזה אינו כלחלל שבת, {להבהיר שלא מסונן הרי הוא כן! לכו"ע
  רק לא לצורך זה בגדר אפור
  אבל לצורך פרנסה זה 'הותר!
  ולכן הוא צודק שאסר אינטנט - התיר נטפרי כנגדו!
  ע"כ

  יפה הבאת משבת, אבל ממקום ראייתך - פירכתך! שוברו מתוכו..
  שהרי שבת "דחויה" היא אצל פיקו"נ, ופרנסה אינה חמורה מפיקו"נ!
  אמור מעתה לצורך פרנסה - נדחה איסור האינטרנט, וגם זה באופן של הקל הקל תחילה.. [היינו: אמירה לנכרי (סנדרה, אנדרה, וכיוצ"ב), מה שמוכרחים וא"א בענין אחר, ועוד]. אמנם, אף שבשעת פיקו"נ, השואל הרי הוא שופך דמים (עי' היטב שו"ע או"ח סי' שכ"ח, סעי' ב'), אך כאן חובה לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו!!
  וכידוע: כי אף שחובה לחלל את השבת לפיקו"נ ביולדת וכיוצ"ב, אך מוטב להתפלל שלא נזדקק לזה..


 • @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?

  כבר כתב ע"כ @957 תשובה ברורה, שאין אחריה עוד:
  http://netfree.link/start#/warning-details

  הענין הוא כך,
  האם 'לצורך פרנסה' יתיר מאן דהוא לחלל שבת ח"ו לדוגמה? ברור שלא והס מלהעלות על דל שפתינו,
  וכאן כן הותר 'לצורך פרנסה'

  אלא מה ברור לכולם שזה אינו כלחלל שבת, {להבהיר שלא מסונן הרי הוא כן! לכו"ע
  רק לא לצורך זה בגדר אפור
  אבל לצורך פרנסה זה 'הותר!
  ולכן הוא צודק שאסר אינטנט - התיר נטפרי כנגדו!
  ע"כ

  יפה הבאת משבת, אבל ממקום ראייתך - פירכתך! שוברו מתוכו..
  שהרי שבת "דחויה" היא אצל פיקו"נ, ופרנסה אינה חמורה מפיקו"נ!
  אמור מעתה לצורך פרנסה - נדחה איסור האינטרנט, וגם זה באופן של הקל הקל תחילה.. [היינו: אמירה לנכרי (סנדרה, אנדרה, וכיוצ"ב), מה שמוכרחים וא"א בענין אחר, ועוד]. אמנם, אף שבשעת פיקו"נ, השואל הרי הוא שופך דמים (עי' היטב שו"ע או"ח סי' שכ"ח, סעי' ב'), אך כאן חובה לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו!!
  וכידוע: כי אף שחובה לחלל את השבת לפיקו"נ ביולדת וכיוצ"ב, אך מוטב להתפלל שלא נזדקק לזה..

  אז זהו, שממש לא אינטרנט אינו דחוי משום פרנסה שאינו פיקו"נ באמריקה לפני שנות דור אף רב לא התיר לחלל בשביל 'פרנסה' ח"ו הזוי שצריך לכתוב כך [והברים ידועים כמה היה קשה אז הענין..]
  ולכן אף מאן דהוא לא מתיר אינטרנט שאינו מסונן ל'צורך פרנסה'..
  אז כמו שכתבי שלא מסונן הוא שמו שבת ושכן מסו' הוא לא כשבת..

  וממקום ראייתי - ראייתי במקומה עומדת!


 • @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @עברי-אנכי אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @שלום-עולם אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @הגוף-והנפש אמר בכל מה שאסר הקב"ה - התיר כנגדו:

  @האברך מאוד חמוד...
  אבל לא בטוח שהמנהלים יסכימו עם זה...

  למה לא?

  כבר כתב ע"כ @957 תשובה ברורה, שאין אחריה עוד:
  http://netfree.link/start#/warning-details

  הענין הוא כך,
  האם 'לצורך פרנסה' יתיר מאן דהוא לחלל שבת ח"ו לדוגמה? ברור שלא והס מלהעלות על דל שפתינו,
  וכאן כן הותר 'לצורך פרנסה'

  אלא מה ברור לכולם שזה אינו כלחלל שבת, {להבהיר שלא מסונן הרי הוא כן! לכו"ע
  רק לא לצורך זה בגדר אפור
  אבל לצורך פרנסה זה 'הותר!
  ולכן הוא צודק שאסר אינטנט - התיר נטפרי כנגדו!
  ע"כ

  יפה הבאת משבת, אבל ממקום ראייתך - פירכתך! שוברו מתוכו..
  שהרי שבת "דחויה" היא אצל פיקו"נ, ופרנסה אינה חמורה מפיקו"נ!
  אמור מעתה לצורך פרנסה - נדחה איסור האינטרנט, וגם זה באופן של הקל הקל תחילה.. [היינו: אמירה לנכרי (סנדרה, אנדרה, וכיוצ"ב), מה שמוכרחים וא"א בענין אחר, ועוד]. אמנם, אף שבשעת פיקו"נ, השואל הרי הוא שופך דמים (עי' היטב שו"ע או"ח סי' שכ"ח, סעי' ב'), אך כאן חובה לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו!!
  וכידוע: כי אף שחובה לחלל את השבת לפיקו"נ ביולדת וכיוצ"ב, אך מוטב להתפלל שלא נזדקק לזה..

  אז זהו, שממש לא אינטרנט אינו דחוי משום פרנסה שאינו פיקו"נ באמריקה לפני שנות דור אף רב לא התיר לחלל בשביל 'פרנסה' ח"ו הזוי שצריך לכתוב כך [והברים ידועים כמה היה קשה אז הענין..]
  ולכן אף מאן דהוא לא מתיר אינטרנט שאינו מסונן ל'צורך פרנסה'..
  אז כמו שכתבי שלא מסונן הוא שמו שבת ושכן מסו' הוא לא כשבת..

  וממקום ראייתי - ראייתי במקומה עומדת!

  אז אתה מסכים.
  התירו לחלל שבת בשביל פיקו"נ, ולא התירו / ולעולם גם לא יתירו לחלל שבת בשביל פרנסה. מוכרח, שפיקו"נ חמור לעין ערוך מפרנסה. והנה, גם מה שהתירו בשביל פיקו"נ הוא רק דחויה!!! וצריך שיהיה הקל הקל וכו', ועדיף שלא יהיה כלל, א"כ איך פתאום "היתרים" לפרנסה (שבלי ההיתר האינטרנט הפרוץ חמור מחילול שבת כידוע..), יהיו קלים יותר מההיתרים של פיקו"נ בשבת, אתמהה.
  בכ"א, אם תמצא איזה רב שיודיע כי לצרכי פרנסה - האינטרנט המסונן הוא הותרה, עשה טובה ואל תביא אותו כאן!


 • יש ב'היתר של רב' של הקהילה וכדו'
  הם לא יכתבו ש'הותר' כיון שיבוא לידי היתר לגמרי גם שלא לצרכי עבודה שרק לזה הותר ההיתר
  אך מה שמקבלים היתר לצרכי עבודה הוא 'היתר' אלא מה מקבל איסור???

  לענין נושא צדדי
  כתבת: איך פתאום "היתרים" לפרנסה

  אכתוב עוד משהו קטן ואני חושב שבזה 'מיצינו' את הנושא
  והא כך:
  ישנו מושג צורך הדור (איני נסנס להגדרה המדיוקת או המקורית)
  דוגמה לכך פעם בד"ץ עה"ח לא נתנו הכשר לפסח להרבה מוצרים והיום כן
  והוא הוא המושג הנ"ל שנקרא 'צורך הדור' וד"ל
  ישנו מבוכה רבתית בנושא נדוש זה
  ואחד מהם והיא עיקרית ללא יודעים
  והיא הרי 'זאת התורה לא תהא מוחלפת'
  וזה לכאורה היפך בדיוק מ'צורך הדור'..
  ואיך קיים בכלל המושג 'צורך הדור' איך ההלכה יכולה להשתנות???!!!
  הענין הוא כך,
  ישנם הלכות ברורות שהם איסור גמור, וזה בדיוק מה שאף אחד לא יתיר לא מסונן וכן שבת וכו'
  הענין שעל ה<להבדיל אלפי הבדלות מהחוק היבש..>הלכה ה'יבשה'
  הרבנים של דור ודור ועוד מזמן חז"ל תקנו 'תקנות'. כיום, אחד התקנות 'בשונה' מהלא מסונן' שהוא איסור גמור ולא תקנה הוא שגם מסונן היינו (לא שלא מסונן לגמרי) אלא אפילו ללא שום בעיה שלא לצרוך את זה.
  עכשיו כל זה -היינו התקנות הוא כן רק לפי הדור ואין גוזרין שאין הציבור יכול לעמוד בו!
  אז עכשיו אנחנו כבר לקראת הסוף..
  עכשיו בענינים כאלה למשל לפני כמה שנים עדין התקנה היתה על מחשבים סתם..
  (על סרטים לא טובים -גם היום כמובן) אבל ספת 'המושג מחשב'
  כל זמן שלא היה סינונים, הרי זה בגדר איסור גמור וזה לא ישתנה וגם לא יכול להשתנות
  אבל ברגע שיש סינונים, תוכל לקרוא לזה כך: זה עבר מקטגוריה של איסור ודאי לקדש במותר או תקנה
  עכשיו על תקנה דנים כמו שדנים על תקנה איך הדור יגיב וגם לא גוזרים אם לא יכול לעמוד בו
  וכמה שהציבור לא יכול לעמוד... כך יהיה התקנות....🎩
  ואלה שצועקים הם רוצים שהציבור יעמוד בו!
  עד כאן!


 • אני חושב שהארתי את העינים לכמה וכמה אנשים שקוראים כאן
  מי שכן אשמח לשמוע, כמו כל חוות דעתכם בנושא
  או שהברהתי להם כמה נושאים טעונים ומבולבלים ועשיתי להם סדר בראש
  מי שכן אשמח לשמוע.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: