• מישהו יכול להסביר מדוע אתרי פסיקה הלכתיים כמו אתר דין וכדומה מסוננים ברובוט אוטומטי כך שכמעט כל שאלה הנוגעת לענייני אישות שבה אנו עוסקים מידי יום נחסמת אוטמטית, או שלפעמים הרשב"א או הריטב"א בתוך התושבה נהפכים לאיקסים כי הם אמרו דברים שהרובוט לא מסכים להם.....


  • אין להעלות בפורום דיון על פתיחת אתר כזה או אחר.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: