200,000,000 - כן - מאתים מיליון.


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: