• בפחות מארבעים ושמונה שעות מאז שעברו ה200 מיליון התמונות שכבר נבדקות בנטפרי וכבר נבדקו יותר ממיליון תמונות נוספות.

    המהירות רק מתגבר יותר ויותר. (בממוצע של מעל 500,000 ליום).

    0_1515653649449_Capture.JPG

    נטפרי מתרחב עם משתמשים והם מתרחבים עם מהירות וכמות הבדיקה בהאתם עם זה.

    כן ירבה!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: