האם יש חדש במודם שמתאים רק לנט פרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: