האם יש דרך לחסום אתר שלם בכללותו ולפתוח רק קישור מסוים בתוכו

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: