למה אני לא מצליח לעדכן ווינדוס ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: