למה התוספים שיש לי בחשבון כרום לא מסתנכרים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: