האם הסינון של נטפרי אמור גם לסנן תמונה בה נראים עניני ע"ז

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: