רוצה לקנות נט-סטיק שיהיה לי טוב כאן בארץ עם 019-נטפרי.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: