הודעה למייל על שינוי סיסמה  • @administrators
    רציתי להציע שבמקרה ששינתו הסיסמה המוגדר בחשבון יקבל הודעה על זה למייל.

    זה אבטחה סטנדרתי בכל מקום לשמור משינוי לא חוקי של הסיסמה.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: