נטפרי אניוואר מוצג רק בצד שמאל  • כרגע התוכנה תמיד בצד שמאל וגם באם הסמלים המוסתרים הם בצד ימין (מחשב באנגלית), אני מציע שיהיה אפשרות לקבוע מקומו או שאוטומטי יהיה מעל הסמלים המוסתרים


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: