• כרגע התוכנה תמיד בצד שמאל וגם באם הסמלים המוסתרים הם בצד ימין (מחשב באנגלית), אני מציע שיהיה אפשרות לקבוע מקומו או שאוטומטי יהיה מעל הסמלים המוסתרים

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: