הגדרת "אל תתריע על שיבוש קבצים" פעילה?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: