הגדרת "אל תתריע על שיבוש קבצים" פעילה?


התחבר כדי לפרסם תגובה