אתר כל זכות - תגית  • מישהו יוכל לומר לי באיזה תגית כלול אתר כל זכות?  • @frize37
    חשבונאות ושכר  • האתר לא נוגע דווקא ולא בעיקר בחשבונאות ושכר, אלא כולל מגוון תחומים בחקיקה וזכויות האזרח.
    לא ידוע לי אלו תגיות קיימות, אבל האתר קשור יותר ל"חקיקה" או "חוק".


התחבר כדי לפרסם תגובה