דיסק אוניקי שלא נפתח בשום אופן רושם הדיסק מוגן מפני כתיבה


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: