פעם היה שתי פתרונות לתעבורת רשת לא מוצפנת בESET להיכן זה נעלם?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: