נטפרי ביחד עם אתרוג הולך? • לקוח רוצה להתחבר לנטפרי, אבל צריך בעבודה להתחבר לאתרוג. האם זה שייך?
  כמובן ללא התקנת WIFREE
  השאלה היא האם יהיה בעיות עם התעודות אבטחה?
  @administrators • לא רואה סיבה שיהיה בעיה • @frize37
  במחשב שלי מותקנת תעודת אבטחה גם של אתרוג וגם של נטפרי ונראה לי גם של נתיב ואין שום בעיה


התחבר כדי לפרסם תגובה