האם WiFree מבטל את הBluetooth?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: