אתר בנק ירושלים לא עובד רק בנטפרי ?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: