מדפסת אלחוטית כשיש ווייפרי  • האם מדפסת אלחוטית יכולה להתחבר למחשב עם וייפרי?
    ואם לא איזה פתרונות יש?  • עובד תקין לחלוטין
    הוויפרי לא חוסם רשתות פנימיות כגון במקרה הזה שהחיבור הוא בין המחשב למדפסת בתיווך הראוטר.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: