נטפרי על מחשב אחד בתוך משרד שכל המחשבים על שרת אחד


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: