נטפרי על מחשב אחד בתוך משרד שכל המחשבים על שרת אחד


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: