נשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים? • מישהו שסיפרתי לו בהתלהבות על נטפרי, וכעת שאל אותי בזו הלשון:

  האם לדעתך זה יתכן שנט-פריי חסם את האתר של "נטורי קרתא" בארצות הברית? מי שהוא משם שאל אותי... זאת אומרת שיש אתרים שאינם נחסמים עקב לכלוך אבל גם משום השקפות בדומה לזה שחסמו את הפורום של אוצר החכמה?
  האם זה נכון?
  ואם הוא אכן נכון מי ומי המחליט של דברים אלה? האם יש ועד הרוחני? האם ניתן לערער על החלטות אלה?
  אני חולם על זמן הבחירות איך כל צד יחסמו צד שמעודד צד השני -- איזה בלאגאן.....

  אז מה עונים לו בצורה כנה כדי שח"ו אנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי? • @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  אז מה עונים לו בצורה כנה כדי שח"ו אנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי?

  שיחליט מה עדיף שיהיה פתוח לו כל מה שהוא רוצה אבל גם הזבל או שיהיה מסונן ואולי יהיה חסר לו אתר אחד שלפי האידאולוגיה שלו אמור להיות פתוח • @רחמים נטפרי בהחלט חוסם אתרים שיש בהם דברי כפירה. • @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  מי ומי המחליט של דברים אלה? האם יש ועד הרוחני?

  כן ועד רוחני של בי"ד אם אני לא טועה בעבר @magicode פרסם שהבי"ד של ר' ניסים קרליץ ובפיקוחו של הרב סילמן

  @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  האם ניתן לערער על החלטות אלה?

  לפעמים אפשר דרך מרכז הפניות


 • נקיפדיה

  המשיב הראשון צודק בהחלט, אף אחד לא יוותר על ארוחה דשנה שיש בה כל טוב בגלל שלא הביאו לו כוס עם פרח כמו שיש במקום אחר שאין שם ארוחה טובה, וגם כאן אדם בעל שכל לא יוותר על אינטרנט טוב ומהודר ונקי ונח בשביל אתר של מבזי רבנים או אתר של אדמו"ר שעבר דברים לא טובים בחיים, ואפשר אולי להוסיף שאם הבחירות זה בעיה שלו אז שכל עוד שאין בחירות שיבדוק בחומר הקיים אם זה מספק אותו וכשיהיה בחירות יבדוק אז אם מפריע לו. • @רחמים
  אני לא יודע על מה מדובר. אבל אני יודע שיש מדיניות לחסום אתרים שמבזים רבנים ולא משנה מאיזה מזגר .
  גם אם יהיה אתר שמבזה את הרבה שלהם נחסום.
  היה תקופה שפתחנו אתר שהזהיר מאדם מסוים שהתפרסם שנכשל ומכשיל בעבירות חמורות.
  אבל הרבנים שלנו אמרו שלמרות שהאתר צודק. גולשי נטפרי לא צריכים להיחשף לדברים כאלו.
  אם מישהו מקשר את הנאמר לרב שלו הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.


 • נקיפדיה

  @magicode אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  אבל הרבנים שלנו אמרו שלמרות שהאתר צודק. גולשי נטפרי לא צריכים להיחשף לדברים כאלו.

  זה משהו אחר שלא קשור,
  וכלשונך: 'גולשי נטפרי לא צריכים להיחשף לדברים כאלו'.
  כאן זה פחות שייך.
  וד"ל. • @רחמים
  סליחה שאני "קצת" מתפלא עליך.
  לשמוע ממך כזאת שאלה, מה עושים כדי שאנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי ..?..!
  נטפרי הייתה מאז ומעולם מיזם פרטי [ע"מ לשלוט ע"פ דעת הרבנים ביד רמה ומוחלטת, ללא תכתיבים זרים, כפי שכידוע נמנעו בסוף מלהתחבר לאיזה שהוא מיזם מעניין שנועד להכשיר בעיות במידע אינטרנטי] - שהרימו אותו יהודי כשרים ויר"ש מאד, וע"פ דעת גדוה"ת כפי המופיע בשער הבית - ועם תעודת הכשרות, וכפי שממשיכה להוכיח את עצמה במשך שנים מול מיזמים אחרים שלא הצליחו ברמה כזו.

  אם מאן דהו מהרחוב או השטיבלא"ך נתקל בדבר שסגור פה - יש לו את האפשרות לפנות למערכת הפניות כולי האי ואולי.
  ואם זה לא לרוחו - כנראה שמסובכת לו רמת הכשרות הגבוהה הזו, ואין לו מה להתלונן ע"כ, זה לא תחבורה ציבורית פה...
  במקביל, הוא גם יכול פשוט להתחיל לאכול בשר בהכשר הרבנות רמאללה, ומסתבר שהוא יעבור על איסורים פחות חמורים..
  אבל לחשוש שהוא יעזוב, או לא ישתמש במערכת הכשרה והמיוחדת של נטפרי, על כגון דא אמרינן: "הלעיטהו לרשע וימות", והבא לטמא פותחין לו!
  מה לנו ולו ?!! .. אף אתה הכהה את שיניו, ואמור לו וכו'.
  שמא תאמר, הרצון לעזור - 'הבא ליטהר מסייעין בידו', אבל הבא ליטהר לא מגיע מדור המתלוננים, את זה יש רק במדבר..


 • נקיפדיה

  @עברי-אנכי זה נראה שלא הבנת היטב את המקרה. • @WWW
  @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  מישהו שסיפרתי לו בהתלהבות על נטפרי, וכעת שאל אותי בזו הלשון:

  האם לדעתך זה יתכן שנט-פריי חסם את האתר של "נטורי קרתא" בארצות הברית? מי שהוא משם שאל אותי... זאת אומרת שיש אתרים שאינם נחסמים עקב לכלוך אבל גם משום השקפות בדומה לזה שחסמו את הפורום של אוצר החכמה?
  האם זה נכון?
  ואם הוא אכן נכון מי ומי המחליט של דברים אלה? האם יש ועד הרוחני? האם ניתן לערער על החלטות אלה?
  אני חולם על זמן הבחירות איך כל צד יחסמו צד שמעודד צד השני -- איזה בלאגאן.....

  אז מה עונים לו בצורה כנה כדי שח"ו אנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי?

  אני התייחסתי לזה.
  כן! ייתכן שחסמו ויחסמו כל אתר שלא יהיה, אם כך הורו הרבנים [או הכללים שנתנו]. אם נראה שיש טעות, ישנה מערכת פניות בשביל זה. מעבר לזה - לא בבית ספרנו !!!!
  נראה שלדעת ה"שואל", נטפרי אמורה לחסום רק אתרים עקב לכלוך, והשקפות זהו ענין שכל אחד יחליט בעצמו מה נכון, ואין ע"כ שו"ע. זה בורות וטיפשות תהומית לחשוב שהבעיה באינטרנט [כולל אתרים "חרדים"] היא רק בשמירת העיניים - ולא בשמירת ההשקפות הנכונות, וקבלת דעת גדוה"ת.
  אתה מסיירת 'נקיפדיה'.. לא?!.. • @עברי-אנכי אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  @WWW
  @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  מישהו שסיפרתי לו בהתלהבות על נטפרי, וכעת שאל אותי בזו הלשון:

  האם לדעתך זה יתכן שנט-פריי חסם את האתר של "נטורי קרתא" בארצות הברית? מי שהוא משם שאל אותי... זאת אומרת שיש אתרים שאינם נחסמים עקב לכלוך אבל גם משום השקפות בדומה לזה שחסמו את הפורום של אוצר החכמה?
  האם זה נכון?
  ואם הוא אכן נכון מי ומי המחליט של דברים אלה? האם יש ועד הרוחני? האם ניתן לערער על החלטות אלה?
  אני חולם על זמן הבחירות איך כל צד יחסמו צד שמעודד צד השני -- איזה בלאגאן.....

  אז מה עונים לו בצורה כנה כדי שח"ו אנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי?

  אני התייחסתי לזה.
  כן! ייתכן שחסמו ויחסמו כל אתר שלא יהיה, אם כך הורו הרבנים [או הכללים שנתנו]. אם נראה שיש טעות, ישנה מערכת פניות בשביל זה. מעבר לזה - לא בבית ספרנו !!!!
  נראה שלדעת ה"שואל", נטפרי אמורה לחסום רק אתרים עקב לכלוך, והשקפות זהו ענין שכל אחד יחליט בעצמו מה נכון, ואין ע"כ שו"ע. זה בורות וטיפשות תהומית לחשוב שהבעיה באינטרנט [כולל אתרים "חרדים"] היא רק בשמירת העיניים - ולא בשמירת ההשקפות הנכונות, וקבלת דעת גדוה"ת.
  אתה מסיירת 'נקיפדיה'.. לא?!..

  וכבר לימדונו רבינו הגדול בעל שבט הלוי שעיקר הבעיה באינטרנט הוא לא 'ולא תתורו', אלא 'שמע ישראל ה"א ה' אחד'


 • נקיפדיה

  @עברי-אנכי עדיין לא הבנתם.
  בקהל יעד כזה, יש שיקולים אחרים, וד"ל.


 • נקיפדיה

  @עברי-אנכי אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  @WWW
  @רחמים אמר בנשאלתי שאלה מתקילה על נטפרי, מה עונים?:

  מישהו שסיפרתי לו בהתלהבות על נטפרי, וכעת שאל אותי בזו הלשון:

  האם לדעתך זה יתכן שנט-פריי חסם את האתר של "נטורי קרתא" בארצות הברית? מי שהוא משם שאל אותי... זאת אומרת שיש אתרים שאינם נחסמים עקב לכלוך אבל גם משום השקפות בדומה לזה שחסמו את הפורום של אוצר החכמה?
  האם זה נכון?
  ואם הוא אכן נכון מי ומי המחליט של דברים אלה? האם יש ועד הרוחני? האם ניתן לערער על החלטות אלה?
  אני חולם על זמן הבחירות איך כל צד יחסמו צד שמעודד צד השני -- איזה בלאגאן.....

  אז מה עונים לו בצורה כנה כדי שח"ו אנשים לא ימנעו מלבוא לנטפרי?

  אני התייחסתי לזה.
  כן! ייתכן שחסמו ויחסמו כל אתר שלא יהיה, אם כך הורו הרבנים [או הכללים שנתנו]. אם נראה שיש טעות, ישנה מערכת פניות בשביל זה. מעבר לזה - לא בבית ספרנו !!!!
  נראה שלדעת ה"שואל", נטפרי אמורה לחסום רק אתרים עקב לכלוך, והשקפות זהו ענין שכל אחד יחליט בעצמו מה נכון, ואין ע"כ שו"ע. זה בורות וטיפשות תהומית לחשוב שהבעיה באינטרנט [כולל אתרים "חרדים"] היא רק בשמירת העיניים - ולא בשמירת ההשקפות הנכונות, וקבלת דעת גדוה"ת.
  אתה מסיירת 'נקיפדיה'.. לא?!..

  אם כבר הזכירו את הענין של סיירת נקיפדיה אולי מישהו יכול להסביר לי מתי תייגו אותי כאחד מחברי הקבוצה, ומה המשמעות של זה לגבי, ואיך אני מקבל הרשאה וכו'. בקיצור איני זוכר שהצטרפתי לזה, אני ישמח להצטרף להבא, השאלה מה זה אומר.
  תודה


 • נקיפדיה

  @בר-בי-רב בינתיים זה לא אומר כלום, תוכל להסיר את התווית בהגדרות אישית.

  מוזר שאתה בקבוצה ללא שהצטרפת...


 • נקיפדיה

  איך מקבלים הרשאת פעילות לתוסף מכלול


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: