מישהו יודע על חסימת SERVICEים שנגרם ע"י נטפרי? וכיצד לפטור בעיית שלא מצליח להתחבר למרכז האבטחה של ווינדס?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: