רוב האתרים הוותיקים שלי נפתחים לי פתאום ב'שגיאה'


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: