שגיאה פתאומית באתרים שונים • לאחרונה יש פתאום הודעת שגיאה באתרים שאמורים להיות פתוחים.
  מישהו יודע מה יכולה להיות הסיבה לכך?
  זה פרטי החסימה:
  WL43ZATXGj3sQHuyrdBlsX6UyNCOcggNJdxsQQrsqoklBmIRyidesft2YRc46vcH/BlNuvkdh8syCvMXz78nFpQFzuKx+WogNI5H4CmCOhFpcGDH9oEWaEee8H8xE1Ai1bNHzPbB0YQc+MVyYGOxGy3fXCtMtpEX6kv1G/PCnEpPKhnq3Gh0vKB2qzu4lahz8oz4AaCBCudtDEaS2yXH9e1Kw2KJksHJQ8CRRPnjSLybSI2aprbemtxTbgC7Podi3RWpN/xW9TRNZrGJM0wIqKQrxz/xdFTvRs0HcRNjxaemuyfvvQnhmAiKrjCvP/uzXJDT7+dzTjmHHWAeM5iTWixGfgW3aQapsxAJ18QFUeffnj101/ve6605qgeQMoWU+6A1a19tZG1uf9ta2FuNp/0MpQcrmQA/71HsvJZ/3LUXA5rm5+hZY4CanuomJHQV80h3Ap2lUSSYMF4ErpX2BjY0RvIHDglZ7jOsTaQyLcWgvVLpDNSK5yLrQODDDvR25HOk35j/s06TeQORd1+IC4p/Wtd9WRDJgo3duTZAKTAeHw8/8vd6nlGNdg7nOXTEhb+3v9aJDkBDCFXcFs8GhHLKys16zdJXRe3J4Dp4mij1jyI+JPYDswd3J4zF2s8quBxhtGN/+k67foxvuNLaovO9Yxng6X/Lm0oNAnmx9gs= • שלח פניה • אמר בשגיאה פתאומית באתרים שונים:

  WL43ZATXGj3sQHuyrdBlsX6UyNCOcggNJdxsQQrsqoklBmIRyidesft2YRc46vcH/BlNuvkdh8syCvMXz78nFpQFzuKx+WogNI5H4CmCOhFpcGDH9oEWaEee8H8xE1Ai1bNHzPbB0YQc+MVyYGOxGy3fXCtMtpEX6kv1G/PCnEpPKhnq3Gh0vKB2qzu4lahz8oz4AaCBCudtDEaS2yXH9e1Kw2KJksHJQ8CRRPnjSLybSI2aprbemtxTbgC7Podi3RWpN/xW9TRNZrGJM0wIqKQrxz/xdFTvRs0HcRNjxaemuyfvvQnhmAiKrjCvP/uzXJDT7+dzTjmHHWAeM5iTWixGfgW3aQapsxAJ18QFUeffnj101/ve6605qgeQMoWU+6A1a19tZG1uf9ta2FuNp/0MpQcrmQA/71HsvJZ/3LUXA5rm5+hZY4CanuomJHQV80h3Ap2lUSSYMF4ErpX2BjY0RvIHDglZ7jOsTaQyLcWgvVLpDNSK5yLrQODDDvR25HOk35j/s06TeQORd1+IC4p/Wtd9WRDJgo3duTZAKTAeHw8/8vd6nlGNdg7nOXTEhb+3v9aJDkBDCFXcFs8GhHLKys16zdJXRe3J4Dp4mij1jyI+JPYDswd3J4zF2s8quBxhtGN/+k67foxvuNLaovO9Yxng6X/Lm0oNAnmx9gs=

  אתה משתמש בVPN בשרת הצרפתי? א"כ תעבור לשרת הישראלי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: