שאלתי מזמן, בערך לפני 10 חודשים מאז הצורך או הרצון התגבר,


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: