התחברות לVPN של נטפרי באובונטו • ניסיתי להתחבר ממחשב אובונטו, הגדרתי לפי סרטון ההדרכה שבאתר
  הודעת השגיאה
  0_1524997322286_VPN2.png

  מה syslog:

  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.7874] audit: op="connection-activate" uuid="0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7" name="VPN NEtfree3" pid=1998 uid=1000 result="success"
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.7903] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: Started the VPN service, PID 6712
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.7955] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: Saw the service appear; activating connection
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.8549] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: VPN connection: (ConnectInteractive) reply received
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <warn> [1524997360.8556] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: VPN connection: failed to connect: 'invalid gateway 'gateway''
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.8566] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: VPN plugin: state changed: stopped (6)
  Apr 29 13:22:40 base158-desktop NetworkManager[889]: <info> [1524997360.8572] vpn-connection[0x2982800,0a6ee286-ab90-45e5-969d-8c18e7b8d3a7,"VPN NEtfree3",0]: VPN service disappeared

  האם יש מישהו שניסה והצליח להתחבר מאובונטו? • @ubuntu-user
  יש כאן כאלו שהצליחו.
  לא זוכר כעת מי....

  אני באופן אישי חיברתי כמה באובונטו בשליטה מרחוק.
  תנסה לעבור על הוידאו הזה
  https://www.youtube.com/watch?v=Tvp7o0Bm27Y

  ותעדכן אם הסתדר... • @clickone
  לא מתחבר..
  ההגדרות:
  0_1525155486154_vpn.png • @ubuntu-user יש לוג לשגיאת ההתחברות? • @ubuntu-user בסקיוריטי תבחר ללא
  ותסמן את CHAP וPAP

  תעדכן • לאחר שבחרתי את הנ"ל, עדיין נכשל
  0_1527411212422_netfree2.png
  מהלוג
  May 27 12:26:44 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413204.8271] audit: op="connection-activate" uuid="b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b" name="Netfree2" pid=32035 uid=1000
  result="success"
  May 27 12:26:44 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413204.8323] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: Started the VPN service, PID 7156
  May 27 12:26:44 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413204.8436] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: Saw the service appear; activating connection
  May 27 12:26:44 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413204.9401] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN connection: (ConnectInteractive) reply received
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: pppd started with pid 7166
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413205.1787] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN plugin: state changed: starting (3)
  May 27 12:26:45 base158-desktop pppd[7166]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (plugin_init): initializing
  May 27 12:26:45 base158-desktop pppd[7166]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 3 / phase 'serial connection'
  May 27 12:26:45 base158-desktop pppd[7166]: Using interface ppp0
  May 27 12:26:45 base158-desktop pppd[7166]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/19
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: Using interface ppp0
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/19
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish'
  May 27 12:26:45 base158-desktop pptp[7171]: nm-pptp-service-7156 log[main:pptp.c:350]: The synchronous pptp option is NOT activated
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413205.1891] manager: (ppp0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/15)
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413205.1983] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
  May 27 12:26:45 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413205.1983] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
  May 27 12:26:45 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
  May 27 12:26:45 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:781]: Received Start Control Connection Reply
  May 27 12:26:45 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:815]: Client connection established.
  May 27 12:26:46 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
  May 27 12:26:46 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:900]: Received Outgoing Call Reply.
  May 27 12:26:46 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:939]: Outgoing call established (call ID 6866, peer's call ID 53120).
  May 27 12:26:54 base158-desktop gnome-session[31870]: ** Message: Cannot save connection due to error: Editor initializing...
  May 27 12:26:55 base158-desktop gnome-session[31870]: ** Message: Connection validates and can be saved
  May 27 12:27:16 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:586]: read returned zero, peer has closed
  May 27 12:27:16 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
  May 27 12:27:16 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
  May 27 12:27:16 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:586]: read returned zero, peer has closed
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: Modem hangup
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 11 / phase 'disconnect'
  May 27 12:27:16 base158-desktop pptp[7184]: nm-pptp-service-7156 log[call_callback:pptp_callmgr.c:84]: Closing connection (call state)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <error> [1527413236.2553] platform-linux: do-change-link[16]: failure changing link: failure 19 (No such device)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: Connection terminated.
  May 27 12:27:16 base158-desktop pppd[7166]: Modem hangup
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <warn> [1527413236.2553] device (ppp0): failed to disable userspace IPv6LL address handling
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: Terminated ppp daemon with PID 7166.
  May 27 12:27:16 base158-desktop pppd[7166]: Connection terminated.
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <warn> [1527413236.2556] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN plugin: failed: connect-failed (1)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413236.2557] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN plugin: state changed: stopping (5)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413236.2558] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN plugin: state changed: stopped (6)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413236.2571] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN plugin: state change reason: unknown (0)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413236.2591] vpn-connection[0x285a820,b57c1331-2dbc-413c-933a-6b3561455e1b,"Netfree2",0]: VPN service disappeared
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: <info> [1527413236.2614] devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 1 / phase 'dead'
  May 27 12:27:16 base158-desktop NetworkManager[858]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_exit_notify): cleaning up
  May 27 12:27:16 base158-desktop pppd[7166]: Exit.

  תודה רבה • זה UBUNTU וירטואלי? • @magicode

  לא • אם תעשה הקלטה עם תוכנת Wireshark יש מצב שנוכל לדעת מה הבעיה.
  רק שלא יודע איך תפרסם את ההקלטה יכול להיות שם מידע שלא תרצה שיהיה. • @magicode אמר בהתחברות לVPN של נטפרי באובונטו:

  אם תעשה הקלטה עם תוכנת Wireshark יש מצב שנוכל לדעת מה הבעיה.
  רק שלא יודע איך תפרסם את ההקלטה יכול להיות שם מידע שלא תרצה שיהיה.

  האם יש הדרכה לביצוע הקלטה ע"י Wireshark ? זה נראה תוכנה כבדה ומשוכללת, חשבתי להשתמש בו בכדי לעשות הקלטה ארוכה בכדי לאתר בעיה אחרת שיש אצלי, אך אני לא מוצא ידיים ורגלים, אם מישהוא יכול לכתוב הדרכה קצרה כולל קישור להורדה של הגירסה הכי בסיסית הנדרשת (שלא יכביד על המחשב מדי) עם צילומי מסך (מינימליים), זה יביא תועלת מרובה לדעתי.
התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: