נדר מאינטרנט אי שרי במייל • אשה אחת נדרה לרפואת אבא שלה, שלא להשתמש באינטרנט. אחרי זמן היא נצרכה למייל לעבודתה. היא שאלה רב אם אוקיימייל של נתיב מותר לה ואמר שזה לא נקרא אינטרנט.
  עכשיו היא לא מסתדרת עם זה, ורוצה לעבור לנטפרי, ולקחת רק גי'מייל, וגם סקייפ. שאלה את הרב שלה ואמר שהוא לא יודע מה זה גי'מייל, ושתשאל מישהו שמבין בהבדל.
  היא התקשרה היום, ואמרתי לה שלכאורה כשנדרה לא להשתמש באינטרנט הכוונה היתה לגלוש, אבל לא חשבה לאסור מעצמה להשתמש בכספומט או לקבל תוצאות בדיקות במכונה של הקופת חולים, למרות שזה גם עובר דרך האינטרנט. ואם ככה אפשר לומר שמייל זה לא נקרא "אינטרנט" בלשון בני אדם, ולכאורה גם סקייפ לא.
  אלא שיש עדיין לעיין בזה.

  יש לציין שהיא לא רוצה להתיר את הנדר, אלא רק לברר מה הנדר שלה אוסר אותה. • @שואף זה נקרא להתיר. ללכת לחכם שמרוקן את הנדר מתוכנו. • נדר מן התמרים מותר בשכר, זה נקרא לרוקן מתוכן?
  זה מברר שהנדר לא חל על זה. • ברור שזה פתח לנדר,
  א. התרשמתי מאוד מזה שהרב שלה אמר שתבדוק עם מי שמבין מה זה אינטרנט.

  ב. למה מייל של אוקיימייל או גימייל מותר? זה גם עובר על האינטרנט. • רגע
  פתח זה כשמוצא סברא שאם היה חושב על זה בשעת הנדר לא היה נודר. ואז זה מבטל את כל הנדר.
  אני מדבר על משהו אחר לגמרי. שהנדר פשוט לא חל אף פעם על הדבר הזה, כמו הנודר מן המזון מותר במים ומלח, זה לא פתח, אלא הנדר אף פעם לא חל על זה.

  השאלה היא האם יש מקום להגיד שהמייל לא נקרא אינטרנט, לפחות בלשון בני אדם. • @שואף אתה יכול לשאול גם בפורום לתורה.

  נ.ב. אתה יודע שיש לך פרוטקציה מיוחדת אצל מנהלי נטפרי להעלות נושאים שלא קשורים ישירות...


 • @שואף אמר בנדר מאינטרנט אי שרי במייל:

  אשה אחת נדרה לרפואת אבא שלה, שלא להשתמש באינטרנט. אחרי זמן היא נצרכה למייל לעבודתה. היא שאלה רב אם אוקיימייל של נתיב מותר לה ואמר שזה לא נקרא אינטרנט.
  עכשיו היא לא מסתדרת עם זה, ורוצה לעבור לנטפרי, ולקחת רק גי'מייל, וגם סקייפ. שאלה את הרב שלה ואמר שהוא לא יודע מה זה גי'מייל, ושתשאל מישהו שמבין בהבדל.

  א. מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר?
  ב. מה לדעתך נקרא "אינטרנט" בלשון בני אדם? על אותו משקל על כל דבר ניתן להגיד זה לא אינטרנט, jdn זה רק להתעדכן בחדשות - לא אינטרנט, קול חי מוזיק - זה רק נגן אינטרנטי, פרוג - זה פורום מקצועי וירטואלי, לא קשור בכלל לאינטרנט ח"ו..., וכיו"ב
  אם הנדר היה גם מאינטרנט כשר וגם מנטפרי, אני לא רואה הבדל בין בנק לjdn ושאר ירקות.

  אינטרנט זה אינטרנט כולל כל המשמעות הרחבה של העניין • @shraga אמר בנדר מאינטרנט אי שרי במייל:

  @שואף אמר בנדר מאינטרנט אי שרי במייל:

  אשה אחת נדרה לרפואת אבא שלה, שלא להשתמש באינטרנט. אחרי זמן היא נצרכה למייל לעבודתה. היא שאלה רב אם אוקיימייל של נתיב מותר לה ואמר שזה לא נקרא אינטרנט.
  עכשיו היא לא מסתדרת עם זה, ורוצה לעבור לנטפרי, ולקחת רק גי'מייל, וגם סקייפ. שאלה את הרב שלה ואמר שהוא לא יודע מה זה גי'מייל, ושתשאל מישהו שמבין בהבדל.

  א. מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר?
  ב. מה לדעתך נקרא "אינטרנט" בלשון בני אדם? על אותו משקל על כל דבר ניתן להגיד זה לא אינטרנט, jdn זה רק להתעדכן בחדשות - לא אינטרנט, קול חי מוזיק - זה רק נגן אינטרנטי, פרוג - זה פורום מקצועי וירטואלי, לא קשור בכלל לאינטרנט ח"ו..., וכיו"ב
  אם הנדר היה גם מאינטרנט כשר וגם מנטפרי, אני לא רואה הבדל בין בנק לjdn ושאר ירקות.

  אינטרנט זה אינטרנט כולל כל המשמעות הרחבה של העניין

  מלבד שמסתבר לענ"ד כדבריך, גם עכ"פ מכלל ספק לא נפיק, וזה ספק בדאורייתא, ועוד בנדר שכתוב בגמ' בעוון נדרים בנים מתים. @שואף לענ"ד אל לה להקל בלא התרת נדרים. • אני מקבל לפחות פעם בשבוע טלפון של אברכים שרוצים להיות בטוחים שבטאבלט של הדרן למייל בלבד אין שום חיבור לאינטרנט...
  בלשון בני אדם, אינטרנט זה לגלוש. • @שואף מה ההגדרה של "לגלוש"?
  חוץ מזה שדיברת גם על בנקים וקופת חולים, לא רק על ג'ימייל וסקייפ,
  חוץ מזה שמי שגדר כזה גדר לכאורה בשעת מעשה כוונתו הייתה באופן ברור לגדור עצמו לחלוטין מכל דבר שקשור לאינטרנט וגרורותיו, לאמור, לתחום הזה אני לא מתקרב • @shraga הוא דבר על שימוש בבנקים עצמם, בסניפים פיזית, בכספומטים וכד', שמבוססים על האינטרנט. • @shraga אמר בנדר מאינטרנט אי שרי במייל:

  חוץ מזה שמי שגדר כזה גדר לכאורה בשעת מעשה כוונתו הייתה באופן ברור לגדור עצמו לחלוטין מכל דבר שקשור לאינטרנט, לאמור, לתחום הזה אני לא מתקרב

  לא נראה לי. מה שמסתבר, שהיה לה פייסבוק ושאר מרעין בישין והחליטה לפרוש מכל הזבל הזה שהאינטרנט סימל בשבילה, ואם היתה יודעת שיש היכי תמצי שחיבור למייל בלבד קרוב לודאי שהיתה מחריגה את זה מהנדר. רק שלא ידעה.
  ואני לא מתכווון לומר שזה פתח, אלא שזה מוכיח שלא כיוונה לאסור את זה. • @שואף זה מה שכתבתי:
  "אם הנדר היה גם מאינטרנט כשר וגם מנטפרי, אני לא רואה הבדל בין בנק לjdn ושאר ירקות."

  אם הנדר היה בעקבות מרעין בישין כאלו ואחרים, יתכן ולא לזה כיוונה המשוררת בעת נדרה את נידרה • יש היום הרבה רבנים גדולים מאוד שיודעים מה זה אינטרנט לפחות ברמה של מה זה מייל ומה זה אתר (כמעט כל רב קהילה יידע) שתשאל כזה רב. • אני כבר כתבתי פה בעבר את דעתי שאינטרנט זה לא שירות דיוור ותקשורת אלא מתן גישה קלה לבן אדם שהולך ומבקר ומתרשם וכו'.
  כל דבר אחר לא שונה מהדואר שהיה בימי הביניים.
  ואכן לפי דעתי היה מקום לומר שגם בנק וJDN לא נכללים באינטרנט כי צמצום זה לא אינטרנט מצומצם, אלא זה היפך המושג אינטרנט.
  אני לא מחוה כלל דעת הלכה, ואני מסכים לחלוטין עם @האברך במה שכתב על נדרים. • @שואף אמר בנדר מאינטרנט אי שרי במייל:

  היא שאלה רב אם אוקיימייל של נתיב מותר לה ואמר שזה לא נקרא אינטרנט.

  אם זה לא נקרא אינטרנט, אז למה ג'ימייל כן יקרא אינטרנט ?? • השאלה האם הדיון פה זה הכוונה שלה. או פרשנות הציבור למילה אינטרנט. או מבחינה מדעית.

  אם מבחינה מדעית. אז כנראה שרשתות פנימיות לא נחשבות אינטרנט במושג הרשמי שלו. ולכן זה יכול להתיר שימוש בכספומטים ובנקים שכנראה מדובר שם ברשתות פנימיות.
  לגבי אוקימייל יכול להיות שזה גם בטכניקה של רשת פנימית. אבל מצד שני הוא מקבל דברים מהאינטרנט ולכן עושה שימוש באינטרנט. בכספומטים גם יכול להיעשות שימוש ברשת האינטרנט כדי להתחבר לרשת הפנימית של הבנק (VPN). וזה גם נקרא "לעשות שימוש באינטרנט".
  וגם אולי יהיה מקום לומר ששימוש באינטרנט דרך NAT יהיה מותר כי זה שימוש באינטרנט דרך רשת פנימית. • נדרים זה לא דבר פשוט, ולא כדאי להסתמך על סברות דחוקות בזה.
  הפתרון הכי פשוט לדעתי, שתתיר את הנדר ע"י פתח שלא ידעה שתזקק לג'ימייל ומיד תנדור שוב לא להשתמש באינטרנט מלבד בג'ימייל. • אם הייתם מזמינים פיתוח תוכנה בכסף רב אצל מישהו והוא היה אומר לכם שזה יעבוד גם בלי אינטרנט , בסוף כשהוא מגיש את העבודה מתברר לכם שזה מצריך חיבור לרשת , הוא יתרץ לכם שזה לא נקרא אינטרנט כי זה דרך NAT , VPN , זה לא נקרא אינטרנט ... וכו' . מה הייתם אומרים עליו ? כל מה שכתוב פה למעלה או גנב, נוכל ועוד כמה שבחים ?
  בעיניים של דעת בעלי בתים זה לא נשמע טוב כל התירוצים האלו, אם זה לא אפשרי לה שתלך לחכם להתירו, להשאיר את הנדר ולהתחכם זה גובל באיסורי תורה ואני לא חושב שזה ישר, גם כלפי הקב"ה צריך להתנהג ביושר, • גם אני חושב שלא כדאי להסתמך על סברות דחוקות. כתבתי את הדברים נטו לשם דיון.
  הכי טוב שתעזוב את העבודה ותחפש עבודה אחרת. או שתתעקש עם הבוס.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: