בגירסת האימייל החדשה חסום האפשות של צפיית מדיה בהמייל


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: