עזרה: לא מצליח להיכנס לאתר אישורית זהב.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: