לא תעמוד על דם רעך.


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: