מאז שעדכנתי את גירסת הגימייל אני לא גומר להמתין שהוא יעלה


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: