• auto connectVPN ANDROID
  האם מישהוו מכיר תוכנת AUTO CONNECT VPN בשביל ANDROID (אנדרואיד)האם קיים כזה תוכנה ואיך קורים לה ????
  בתודה מראש


 • @banon הנה מדריך שעשה יהודי יקר לאנדרואיד + אפיליקצייה מצורפת
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/4927059/code.613m/NetFree/NetFreeAndroid.zip


 • תודה רבה רבה על עזרתך . רק האם תוכל לומר לי מה זה מכשיר שיש לו הרשאות רוט?????


 • @banon
  פעולת רוט (מאנגלית: root) הוא התהליך של מתן אפשרות לסמארטפונים, טאבלטים, ומכשירים אחרים המריצים את מערכת ההפעלה אנדרואיד להשיג הרשאות לניהול המכשיר. ביטוי נפוץ לתהליך נקרא "פריצת" המכשיר, למרות שהשם אינו מדויק.

  פעולת הרוט מתבצעת לעתים קרובות במטרה להתגבר על מגבלות שיצרניות החומרה והמפעילות הסלולריות שמות על המכשירים, וכתוצאה מכך מתאפשרת היכולת לשנות או להחליף את יישומי המערכת והגדרות , להפעיל ישומים מיוחדים שדורשים הרשאות ברמת מנהל מערכת, או לבצע פעולות אחרות שאינן נגישות למשתמש האנדרואיד הרגיל. פעולת הרוט יכולה גם להקל על הסרה מלאה ו/או החלפה של מערכת ההפעלה של המכשיר, בדרך כלל עם גרסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה הנוכחית על המכשיר. במקרים מסוימים, פעולת הרוט תסיר את אחריות היצרן מהמכשיר.


 • תודה רבה על העזרה שלך

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: