מישהו יודע אם יש כזה דבר שהנקודות נעלמים לבד?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: