מישהו יודע אם יש כזה דבר שהנקודות נעלמים לבד?


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: