בדיקת סרטונים ופתיחתם באתרי קול חי/לדעת - כמו שנעשה לאחרונה באתר הידברות


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: