האם אפשר להתחבר לאותו חשבון של נטפרי משני מקומות שונים


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: