מהבוקר הטלפון של בזק בינ"ל לא עובד מה עושים

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: