בחירת קטגוריה מהרשימה בבקשה לפתיחת אתר


  • שלום
    רציתי להציע הצעה לשיפור
    בעת בקשה לפתיחת אתר שיהיה אפשרות לבחור מתוך רשימה של קטגוריות כמו בהגדרת פרופיל סינון
    כיוון שיש כאלו שמתקשים להגדיר את הבקשה כך שזה יעזור ליעילות הבדיקה
    0_1473535222772_לכידה.JPG

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: