מערכת הפניות בחופשה?? שלחתי כבר לפני מספר שעות פניה על תוכן מאוד בעייתי ועדיין ללא תגובה!


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: