הצעה לחסימה פשוטה של כל חיבור לרשת על ידי סיסמא.


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: