סתם כך כשאלה, למה לא לעשות קמפיין המוני באמצעות צ'רדי (אני מעריך שאתם יודעים במה מדובר)


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: